Bankskojeri dyrt för lurat äldre par – tvingas dessutom betala saftig räkning till Nordeas jurister

Läckte själv. Det äldre paret ansåg att det brast i Nordeas säkerhetsrutiner, men i själva verket hade de gett ifrån sig sina bankkoder och mobilnumret åt nätskojarna. Processen står dem nu dyrt. Bild: Vesa Moilanen

Ett äldre par som lurats att ge sina bankuppgifter åt nätskojare förlorade sina besparingar och får dessutom betala en fet advokaträkning till Nordea.

Skojarna tömde bankkontot på nästan 5 000 euro. Helsingfors tingsrätt ansåg i sitt domslut på onsdagen att paret hade handlat grovt oförsiktigt när de gett ifrån sig bankkoderna åt utomstående så nu får de dessutom lov att betala Nordeas advokaträkning på 37 000 euro. Därtill kommer ännu räkningen från deras egen advokat.

Paret drabbades av skojarna redan för ett par år sedan. Frun i huset, 77 år gammal, hade sommaren 2015 råkat ut för förslagna skurkar som fiskade bankkoder av Nordeas kunder på nätet.

Klickade på falsk annons

Frun hade dagen innan klickat upp en K-butiksannons som snabbt förde in henne på en falsk sajt, som påminde om Nordeas hemsida, där hon ombads lämna en mängd personliga uppgifter, bland annat nätbankskoden.

I rätten ansåg frun att hon inte hade gett ifrån sig några andra koder eller uppgifter. Bankens advokater och nätbanksexperter övertygade dock rätten med hjälp av bankens exakta logguppgifter att kvinnan hade gett ifrån sig även sitt telefonnummer och senare bekräftelsekod och verifieringskod när en uppringare som uppgav sig vara banktjänsteman frågade efter dem.

När denne väl hade fått de efterfrågade koderna kunde hen byta mobilnumret till sitt eget i bankens uppgifter. Enligt bankens jurist måste kvinnan själv ha gett brottslingen bekräftelsekoden, någon annan möjlighet finns inte. Mobilbekräftelsen skickades därför till skojarens mobiltelefon inte kvinnans och pengarna flöt över till brottslingarnas polska konto.

"Kan inte hända mig"

Nordea anförde i rätten att kunden entydigt informerats om att bankkoderna aldrig får överlåtas åt någon utomstående. Kvinnan medgav att hon hade förstått att hon förbundit sig till att inte ge ut uppgifterna. Dessutom hade hon samma sommar läst om att det rör sig kodfiskare på nätet, men att hon hade tänkt "att det inte kan hända henne".

Nordea hade före paret bestämde sig för att processa tydligt och klart visat dem att logguppgifterna bekräftar att kvinnan själv gett ifrån sig de känsliga uppgifterna. Det borde därför ha stått klart för paret att det inte är någon idé att processa om saken.

Får stå för hela kalaset

Nordea motiverar de höga rättegångskostnaderna med att det lurade paret hade framställt olika beskyllningar mot banken under processens gång. Banken måste därför utreda varje enskilt påstående i grunden och finna bevis för att de inte stämmer. Det var nödvändigt eftersom nätbankssekretessen och bankens pålitlighet hade ifrågasatts.

Tingsrätten höll med Nordea om att paret med sin processtrategi och sina ständigt nya krav och framställningar hade förlängt och fördyrat domstolsbehandlingen. Därför gick rätten inte med på att efterskänka ens en del av de rättegångskostnader som paret dömts att betala.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46