Bankservice kan inte enbart vara digital

Bild: Hildonen

Bankerna utnyttjar sina kunder som oavlönad arbetskraft. Vi förväntas lydigt sköta våra avgiftsbelagda bankärenden hemma.

Jag avböjde i det längsta bankens påstridiga uppmaningar att börja sköta jobbet själv med egen apparatur och hålla mig borta från banken. "Du kan betala dina räkningar mitt i natten, också på helg- och högtidsdagar!" Sådana nätter och helger har jag aldrig längtat efter. Huvudorsaken till mitt motstånd var ändå lojalitet med dem som inte har råd att hålla sig med dator, eller som av någon anledning inte klarar av att använda nättjänsterna.

Rabbe Sandelin skrev i en insändare under rubriken "Alla är inte digitala" (HBL 14.3) att det alltid måste vara möjligt att utan problem och dröjsmål uträtta sina ärenden även på traditionellt vis. Han påpekade att det inte enbart är en generationsfråga hur man klarar av de digitaliserade samhällstjänsterna, att också unga kan ha kognitiva svårigheter som gör det besvärligt eller omöjligt att använda skärmar och tangentbord och att det finns personer som inte äger en dator eller en smarttelefon. Dyr utrustning och förmåga att sköta ärenden digitalt får aldrig vara förutsättningar för att någon ska betraktas som en fullvärdig medborgare.

Dagens digitaliseringsiver gynnar dem som är mitt i livet, har en stabil ekonomi och är digitalt "smarta".

Dagens digitaliseringsiver gynnar dem som är mitt i livet, har en stabil ekonomi och är digitalt "smarta". Äldre, arbetslösa, pensionärer och personer med funktionsnedsättning är hänvisade till bankernas mycket begränsade öppettider och drabbas av högre serviceavgifter än nätbanksanvändarna. För att kunna sköta sina bankärenden hemma behöver kunden utöver en uppdaterad dator med säkerhetsprogram också lydiga fingrar, snabbhet, gott minne och ögon som klarar av långa konto- och referensnummer.

Nätbanksavtalet innehåller en åttasiffrig nätbankskod. Den koden och ett lösenord som ska bestå av stora och små bokstäver och siffror (sammanlagt åtta tecken) ska kunden helst lära sig utantill. Lösenordet ska dessutom bytas ut en gång i månaden. När nätbankskoden och lösenordet har knackats in behövs ytterligare ett sexsiffrigt säkerhetstal som finns på bankens nyckelkodskort. Om koderna fylls i oriktigt eller för långsamt meddelar banken att det återstår två försök, och att kunden slängs ut ur systemet om båda försöken misslyckas. Om så sker erbjuds kunden bankens telefonservice för att få nätbankskontakten återupprättad. På servicenumret uppmanas man raskt välja språk och tjänst genom att "trycka ditt" och "trycka datt" för att bli placerad i en oändlig telefonkö med påtvingad musik mellan återkommande löften om betjäning "så fort som möjligt".

Köandet är inget gratis tidsfördriv. Den som inte hinner köa får avbryta utan annan behållning än en telefonräkning. Serviceavbrott är vanliga. Man loggar ofta in sig förgäves. Bankerna verkar inte bry sig om sina kunder och deras tid. Knappast känner sig den reducerade personalen som får ta emot kundernas missnöje heller särskilt välomhändertagen. De få gånger jag har besökt banken de senaste åren har det rått lynchstämning bland dem som väntat på sin tur. Jag har sedan barndomens första bankbok till pensioneringen varit trogen en och samma bank som enligt egen utsago "ser en människa i varje kund". Ändå måste vissa av dessa människor betala mera för försämrad bankservice medan andra åtnjuter förmåner och privilegier. Rättmätig vardagsservice oberoende av "kundnivå" (välbeställdhet) borde vara en självklarhet eftersom alla förutsätts ha ett bankkonto.

Lars Christer Johans förespråkar ett medborgarinitiativ (HBL 21.4). Han kom härom året med det drastiska förslaget att vi varje månad skulle ta ut hela vår lön eller pension på utbetalningsdagen (och förvara pengarna i madrassen?). Jag tror mera på ett medborgarinitiativ för rättvis och mänsklig bankservice.

Gunilla Malm Helsingfors

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning