Bankernas utdelningar behövs i samhället

”De finländska bankerna har hittills klarat pandemin bra. Om myndigheterna gör en annan bedömning skulle det vara viktigt att allmänheten fick veta underlaget för motiveringarna.”

I början av coronakrisen beslöt bankmyndigheter runtom i världen att rekommendera banker att inte dela ut vinster. Det var ett klokt beslut när pandemins ekonomiska konsekvenser var omöjliga att...