Bankerna ser olika på nya avgifter av företagskunder

Bankkund i färd med att logga in på nätbanken. Bild: Roni Rekomaa

En del banker inför negativ depositionsränta för företagskunder som har stora summor på sina konton.

Bankerna i Finland ser olika på möjligheterna att driva in avgifter för företagskundernas depositioner.

Nordea börjar från och med oktober debitera företagskunder för insättningar som höjer saldot på kontot till över en miljon euro. I praktiken gäller det medelstora och stora företag.

Räntan uppbärs för den del som överstiger en miljon. Det betyder att ett företag som har till exempel två miljoner euro på kontot måste betala hundratals euro i ränta per månad.

Nordea säger att depositionsavgiften ska täcka de kostnader som banken har för sina centralbanksdepositioner. Europeiska centralbanken ECB införde en negativ depositionsränta sommaren 2014. Målet är att få företagen att placera sina överloppspengar, vilket skulle förbättra den ekonomiska aktiviteten och ge ekonomisk tillväxt.

I dag är räntan 0,4 procent, vilket innebär att bankerna måste betala motsvarande andel av räntan på depositionerna till ECB. Nordea börjar debitera företagen med samma ränta.

Nordea räknar med att den negativa räntenivån kommer att finnas i ett par år.

Avgifter för stora besparingar

Också Danske Bank tar under hösten i bruk en negativ depositionsränta för företagskunder som har stora summor på sina konton. Räntan bestäms skilt för varje kund beroende på företagets storlek och betalningsrörelse.

Av de andra stora bankerna tänker OP och Aktia däremot inte uppbära avgifter för företagskundernas normala insättningar. Jouko Pölönen som är direktör för OP-gruppens bankverksamhet säger att man inte ens har övervägt det. Däremot tillämpas en negativ ränta på institutionella placerares och storföretags stora placeringar. Institutionella placerare är till exempel pensionsfonder och försäkringsbolag. 

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning