Bankerna måste öppna sig på riktigt

I HBL 19.9 säger OP:s Reijo Karhinen att de globala IT-jättarna såsom Apple, Google och Facebook är det största hotet mot bankernas affärsverksamhet.

Karhinen syftar i artikeln på det så kallade PSD2-direktivet, det vill säga nya EU-regler som tvingar bankerna att öppna upp sig mot tredjepartsleverantörer.

Karhinen har helt rätt i att bankerna ska frukta de stora spelarna snarare än små uppstartsföretag. Han är också träffsäker i sin analys om att vi kommer att få se helt nya typer av partnerskap födas när branschgränserna suddas ut.

Själv företräder jag Klever, ett uppstartsföretag inom den så kallade fintech-branschen, och alltså just en sådan spelare vars affärsidé möjliggörs av det nya EU-direktivet. Vi har utvecklat en app som möjliggör att konsumenter på ett enkelt sätt kan betala sina räkningar via sin telefon.

Det som jag ändå märkt då jag på bolagets vägnar haft kontakt med många finländska banker är att det verkar finnas en rädsla för att verkligen öppna upp sig för konkurrens. Jag ser en risk i att bankerna till exempel inför överdimensionerade transaktionsavgifter för utomstående företag, vilket försvårar livet för uppstartsföretag och försämrar konsumenternas möjligheter att få så bra tjänster som möjligt. Dessutom öppnar det upp spelplanen för de stora jättarna som Karhinen befarar konkurrens från.

Om bankerna däremot på riktigt är beredda att öppna sig har vi alla möjligheter att tillsammans ta upp kampen mot jättarna. Dessutom har vi alla möjligheter att i Finland göra finansteknologin till en betydande exportbransch, såsom spelbranschen lyckats med. Vi har nämligen både kunnandet och en lång tradition av digitalisering i bankbranschen.

Simon Sandvik Styrelseordförande, Klever

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39