Bankerna har medvetet slutit ögonen

Tack till Katarina Koivisto för en klargörande artikel "Att inte se något ont" (HBL 16.5) som berör en aktuell och mycket känslig fråga om bankernas agerande. Bankernas och finansbolagens trovärdighet har skadats allvarligt då mångårig penningtvätt har uppdagats. Ledningen för sådan bank har skyllt på naivitet samt att det inte varit olagligt att vara verktyg för eventuell penningtvätt, att det inte existerar tillräcklig internationell övervakning. Bättring har utlovats, vilket uppskattas.

Faktum är dock att Transparency International under lång tid bland annat har varnat för svarta, mycket stora penningflöden från exempelvis Ryssland och poängterat att detta har gjorts möjligt eftersom banker i Västeuropa (antagligen även på annat håll) accepterar att sköta om sådant – deponera, investera och kanalisera vidare bland annat till skatteparadis. Kunderna anar i dag att bankerna medvetet slutit sina ögon för dylika transaktioner av pengar vilkas ursprung kunde ifrågasättas – antagligen med syfte att få egen vinning därav.

Bankerna poängterar för sina kunder betydelsen av ett ansvarsfullt handhavande av pengar och ansvarsfulla placeringar. Kunderna frågar sig i dag huruvida bankerna själva följer denna princip. Bankernas egna etiska regler har en avgörande betydelse, oberoende av lagstiftning. Kunderna har rätt att i dag få svar på frågor om det finns sådana regler i bankerna, vilket innehållet är och om de följs. För bankens trovärdighet ligger det i dess eget intresse att visa öppenhet. Egna etiska regler väcker förtroende hos kunderna, allmänheten och investerarna – och de har fått en ökande betydelse som konkurrensfaktor för företaget.

Behovet av egna etiska regler är allmänt gällande och borde tas bättre i bruk i företagen och i våra offentliga institutioner, politiska kretsar och intressegrupper på nationell, regional och lokal nivå. Detsamma även på EU-nivå och medierna har en viktig roll i detta – mera grävande journalistik behövs.

Filip Hamro-Drotz ekonomie magister, Grankulla

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning