Bankerna får inte fråga kunder vad som helst

Bild: Mostphotos

Många bankkunder har under den senaste tiden blivit förvånade över att bankerna har ställt personliga frågor till exempel om kopplingar till politiskt inflytande utomlands.

Frågorna bygger på en lag som förpliktar bankerna att göra en riskvärdering av sina kunder. Bankerna har dock bara rätt att be om nödvändiga uppgifter.

Finansinspektionens jurist Maarit Pihkala berättade på en presskonferens om orsakerna till varför bankorna frågar. FNB har sammanställt svaren.

Varför ställer bankerna konstiga frågor till kunderna?

– Enligt lagen bör bankerna ha nödvändiga uppgifter om sina kunder. Lagstiftningen för att bekämpa penningtvätt och terrorism förpliktar bankerna att skaffa uppgifter och göra en riskvärdering av kunderna. Ett sätt att skaffa information är att fråga.

Vem beslutar vad bankerna ska fråga?

– Det gör bankerna själva. Lagen ger bankerna rätt att fråga om kundernas affärsverksamhet, orsaken till att banktjänsterna används, ägarförhållanden, ekonomisk ställning, varifrån pengarna kommer och betydande offentliga uppdrag. Bankerna får inte fråga onödiga saker. Pihkala säger att det ibland är svårt att säga vad som är onödigt.

Varför frågar bankerna om politiskt inflytande?

– Bankerna måste fråga det eftersom man internationellt anser att personer som har politiskt inflytande för med sig en större risk. Det är en del av den lagstadgade riskvärderingen.

Hur ser en person med politiskt inflytande ut?

– Termen kommer från engelskans politically exposed person, med vilken man avser personer med betydande offentlig makt. Det kan vara till exempel statsöverhuvuden, höga militärer och ambassadörer. I dag gäller bankernas frågor bara utländska kontakter. I lagreformen nästa år kommer också inhemska kopplingar med.

Vad gör banken om kundens gode vän är statsöverhuvud i ett främmande land och kunden vill sköta sina bankärenden normalt i Finland?

– Banken agerar enligt riskvärderingen. Typiskt är då att en bank följer med kunden noggrannare än vanligt.

Kan en kund vägra svara på bankens frågor? Vad händer om kunden vägrar svara?

– Kunden kan nog vägra svara, men banken kan säga upp kundförhållandet. Banken kan också vägra att inleda ett kundförhållande om kunden inte ger tillräckligt med bakgrundsinformation.

Vem övervakar att kunden talar sanning?

– Det är bankernas sak att utvärdera det. Pihkala tror att bankernas möjligheter att granska uppgifterna är begränsade. 

Dataombudsmannens byrå ska börja gå igenom bankernas frågor till kunderna. Dataombudsmannen Reijo Aarnio säger att byrån ska gå igenom blanketterna och kontrollera om det till exempel finns några anteckningar om vilka frågor som är obligatoriska och vilka som inte är det. Aarnio säger att den standardblankett som bankerna använder inte nödvändigtvis är det bästa alternativet eftersom riskvärderingen varierar beroende på kund. Han tycker dessutom att en del av bankernas frågor har varit mycket nära opinions- och marknadsundersökningar. Aarnio betonar att kunden alltid har rätt att be om motiveringar till varje fråga och att granska de egna uppgifterna. – Vi är oroade över att människor kan vägras rätten till en så nödvändig tjänst som bankservice på grund av att hen har använt sin rätt att låta bli att svara på en fråga som inte motiveras. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning