Bankerna beviljar inte vem som helst koder till nätbanken

Om en kund tidigare har överlåtit bankkoder i fel händer kan hen bli utan nätbankskoder. Bild: Karl Vilhjálmsson

Bankerna kan avstyrka kundens rätt till nätbankskoder på grund av till exempel tidigare avtalsbrott eller saknade identitetsbehandlingar. Enligt OP, Nordea och Danske Bank beviljas de allra flesta kunder koder till nätbanken.

Enligt verksamhetsledaren Juha Pantzar på Garanti-Stiftelsen, som hjälper hushåll i ekonomisk kris, är det svårt att uppskatta hur många som blir utan nätbankskoder. Pantzar anser att koderna hör på ett visst sätt till de medborgerliga rättigheterna.

– Vi har nog hört om personer som inte fått nätbankskoder eftersom de haft svårt att sköta räkningar, säger Pantzar.

Juristen Essi Ruokanen på ​Finansbranschens Centralförbund säger att bankerna förhåller sig olika till kreditanmärkningar.

– En anmärkning påverkar inte utan bankerna gör en helhetsbedömning.

Koderna kan spärras

Enligt Danske Bank kan banken låta bli att bevilja koder i en sådan situation där man exempelvis uppskattar att det är i kundens intresse att sköta sina ärenden på annat sätt än på nätet.

– Om kunden till exempel har tidigare överlåtit koderna i fel händer eller koderna har missbrukats, säger kommunikationschef Anita Nousiainen på Danske Bank.

​Finansbranschens Centralförbund kan koderna också spärras på grund av felaktigt bruk.

Enligt Nordea kan orsaken till att inte bevilja koder vara att banken inte kunnat bekräfta kundens identitet på det sätt som lagen om förhindrande av penningtvätt kräver. Enligt OP kan banken låta bli att bevilja koderna om det finns orsak att misstänkta felaktigt bruk på basis av ett tidigare betalningsmedelsbedrägeri.

– Inte heller en person som är fast bosatt utomlands kan beviljas nätbankskoder eftersom lagen som tillämpas på avtalet och den behöriga domstolen avgörs enligt kundens hemland, säger juristen Satu Wennberg på OP:s avdelning för juridiska ärenden.

Problem med identifiering

Enligt Pantzar är det ur användarens synpunkt svårt att förstå varför nätbankskoderna blivit avstyrkta. Koderna behövs till diverse olika nättjänster.

– För att inte tala om identifieringen på olika myndighetstjänster. Ifall e-tjänsterna ökar inom social- och hälsovården förutsätter de också identifiering.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning