Banker: Ekonomin fortsätter återhämta sig – trots den andra vågen

Sveriges ekonomi drabbades hårdare än Finlands initialt, men förutspås återhämta sig snabbare. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

OP-gruppens ekonomer gav sin syn på hur Finlands ekonomi utvecklas under vintern på måndagen. De har mer tilltro till återhämtningen än Finlands Bank, som gav sin prognos förra veckan.

Den finska ekonomin återhämtar sig, sakta men säkert, från vårens bottennivåer. Det förutspår finanskoncernen OP:s ekonomer. Enligt deras färska prognos minskar bnp med 4 procent för att öka 3 procent 2021.

Trots att den andra vågen har ökat i intensitet under hösten är prognosen oförändrad sedan sommaren.

"Det torde vara en nyhet att den ekonomiska helhetsbilden är oförändrad sedan sommaren", säger OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen i ett pressmeddelande.

Den andra virusvågens effekter har vägts upp av att ekonomin tog fart så kraftigt i juli-september. OP:s ekonomer tror att bruttoationalprodukten når samma nivå som före krisen om cirka ett år, under vintern 2021–2022.

Lite lägre privatkonsumtion

Konsumenterna var snabba med att börja handla igen efter vårens totala ras. Utifrån betalkortsdata har konsumtionen dock mattats av lite under hösten. Totalt sett väntas den privata konsumtionen minska med två procent i år.

Det är klart mindre än de värsta prognoserna i våras.

En viktig fråga med tanke på Finlands välfärd är hur exporten repar sig. Farhågan har varit att de inhemska exportföretagen inte ska få några beställningar, vilket skulle få stora konsekvenser för ekonomin som helhet.

Det verkar dock som att exporten fortsätter att återhämta sig parallellt med privatkonsumtionen.

Exporten antas växa med 7,3 procent nästa år. Den höga siffran beror på det svaga utgångsläget.

"Våra utsikter är rentav positivare än den allmänna ekonomiska utvecklingen på vår exportmarknad. Krisen har hårdast drabbat tjänstesektorn vars utveckling inte återspeglas på samma sätt i exportefterfrågan som varuefterfrågan", konstaterar chefsekonom Heiskanen.

Sysselsättningen fortfarande svag

Sysselsättningen har återhämtat sig efter bottenkänningen i våras, eftersom permitteringarna har minskat, skriver OP i sin prognos.

Ekonomerna tror dock att sysselsättningen i snitt blir svagare än i år. Uppgången i arbetslöshetsgraden har hållits på en måttlig nivå i förhållande till den dramatiska utvecklingen i början av krisen.

Någon riktigt drastisk försämring av sysselsättningsläget finns ändå inte i sikte.

Balansen i den offentliga ekonomin har försvagats betydligt, men mindre än väntat. Nästa år minskar underskottet, och då kommer också en plan för stabilisering av skuldsättningen att upptas på agendan.

Världsekonomins återhämtning beror på pandemin

Precis som den finska ekonomin tog världsekonomin ett stort kliv uppåt under månaderna juli-september. I de flesta länder är dock bnp fortfarande klart lägre än före krisen.

Det finns undantag, som Kina, men inte heller där når man upp till den tidigare tillväxtnivån.

OP tror att återhämtningen fortsätter långsamt, under antagandet att pandemivågorna så småningom avtar. Möjligheten att ett vaccin tas fram stärker antagandet, skriver koncernen.

Vad gäller världens största ekonomi, den amerikanska, är nivån fortfarande 2,9 procent under fjolårets. OP väntar sig att nyvalda presidenten Joe Biden stöder den ekonomiska tillväxten med en stimulerande politik.

SEB: Sverige kör förbi Finland

OP är den senaste i en rad banker som gett sin uppskattning av hur ekonomins fortsatta återhämtning ser ut. Svenska SEB:s prognos ligger i stora drag i linje med OP:s, men banken konstaterar också att Finlands ekonomi blir förbisprungen av Sveriges.

Tidigare i år rapporterades att Sverige hade drabbats hårdare av pandemin.

SEB förutspår att Finlands bnp minskar med 4 procent i år och växer med 2 procent 2021, medan motsvarande siffror för Sverige är -3,1 procent i år och 2,7 procent 2021.

Orsaken är inte pandemin, utan att befolkningen i Finland åldras samtidigt som produktiviteten växer långsammare, skriver banken.

Finlands bank mer försiktig

Förra veckan gav också Finlands bank sin prognos. Den är mer pessimistisk än de kommersiella bankernas. Finlands bank menar att utsikterna har försämrats sedan sommaren och att tillväxten i oktober-december kommer att vara nära noll.

Bnp-tillväxten i juli-september var lägre i Finland än i andra europeiska länder, vilket stärker uppfattningen att landet drabbades mildare initialt men att återhämtningen blir trögare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning