Balkans hopp får inte släckas

Utrikesminister Pekka Haavisto och EU:s höga representant för utrikesfrågor Federica Mogherini. Bild: Lehtikuva - Jussi Nukari

EU:s utvidgning på Balkan gäller mer än medlemskap.

EU:s tvådagars utrikesministermöte i Helsingfors utvidgades på fredagen till att omfatta ytterligare sex utrikesministrar. Det var ministrarna från de sex Balkanländer som står i EU:s väntrum som ansl...