Balansgång mellan ideal och pragmatism

Historisk handskakning. Nordkoreas ledare Kim Jong Un skakar hand med USA:s president Donald Trump efter ett historiskt möte om kärnvapenarsenalen. Bild: Lehtikuva/Saul Loeb

Tyst diplomati eller normskapande proklamationer – Finland går på lina i synen på totalförbudet mot kärnvapen.

HBL skriver om amerikanen Sam Husseini som kastades ut från presskonferensen med presidenterna Vladimir Putin och Donald Trump i Helsingfors efter att ha viftat med en papperslapp med texten "Nuclear Weapon Ban Treaty".

Att nedrustningen av kärnvapen är en känslig sak märks också under politikveckan i Björneborg.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson sade under en debatt att Finland inte vågar underteckna FN:s konvention mot förbud av kärnvapen för att det kan bli besvärligt för relationerna till USA och Nato.

När FN antog konventionen 2017 röstade 122 länder för konventionen medan det enda Natolandet på plats, Nederländerna, röstade emot. Slående är att inget kärnvapenland fortfarande har godkänt den. Inte heller Japan, det enda land som utsatts för en kärnvapenattack.

Och inget av de nordiska länderna, inte ens Sverige trots utrikesminister Margots Wallströms försäkringar om att en kärnvapenfri värld är möjlig.

Tvärtom har flera av världens stormakter på sistone snarare demonstrerat en vilja till upprustning, åtminstone i bemärkelsen att de använder sitt innehav av kärnvapen som hot och slagträ i politiska ordväxlingar.

Det nedrustningsavtal som finns mellan Ryssland och USA, New Start-kallat, löper ut 2021 och flera analytiker vill se mötet i Helsingfors som ett första steg till en fortsättning på det avtalet.

Om det är så får tiden utvisa.

Kärnvapnen spelade också huvudrollen när Trump tidigare i år träffade Nordkoreas ledare. Även värdet av det mötet ser vi först senare. Det vi däremot vet med säkerhet är att Trump valt att dra USA ur Iranavtalet.

Kärnvapen är alltså sprängstoff på mer än ett sätt.

Tidigare mångårige statsministern Matti Vanhanen (C), tillika Centerns presidentkandidat och nu ordförande för Utrikesutskottet i riksdagen, skruvade olustigt på sig inför Anderssons kommentarer i Björneborg.

– Blanda inte in Nato-optionen i det här, replikerade han och tillade: Antingen förstår man sig på Finlands utrikespolitiska läge eller så inte.

Just den kommentaren visar vad som står på spel. Vanhanen väljer att ducka istället för att ge sig in i en ömtålig diskussion. Vanhanen säger att han, precis som Andersson och många av oss andra, önskar sig en kärnvapenfri värld.

Men hur når man dit? Är det över huvud taget en realistisk tanke? Och vilken är den mest framkomliga vägen?

Statsmannen Vanhanen talar för diplomati, till och med tyst sådan, i stil med den Finland visade prov på när man faciliterade toppmötet i början av veckan. Vad som blev sagt där vet vi inte, men Finlands ledning vill gärna att vi litar på att Finland som land agerar säkerhetspolitiskt ansvarsfullt och utan tal med kluven tunga.

Vänsterns Andersson tror också på dialog och diplomati, säger hon. Men samtidigt lyfter hon fram FN:s roll som normskapare och rättesnöre.

– FN har fått mycket kritik för sitt sätt att agera och mot den bakgrunden är det sorgligt att Finland inte tar FN-konventionen på allvar när organisationen nu försöker skapa en ny standard.

2017 fick medborgarorganisationen ICAN Nobels fredspris för sin kamp för en kärnvapenfri värld. ICAN är en internationell kampanj för att avskaffa kärnvapnen i världen.

Både fredspriset och FN-konventionen är viktiga triggers för debatten om hur vi kan åstadkomma nedrustning. Historien har visat att avtal, som när de tillkommer kan te sig radikala och omöjliga, över tid blir självklara.

Politik är det möjligas konst, heter det. Progressiv politik måste också vara att hitta nya sätt att förena pragmatismen med djupt kända ideal.

Lena Skogberg Biträdande ansvarig utgivare.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning