Balansera på slak lina

Recession, hållbarhetsgap och underskott i de offentliga finanserna har de senaste åren inneburit en linje där utrymmet för löneförhöjningar varit mer eller mindre obefintligt.

Tvärtom förlängde konkurrenskraftsavtalet i år arbetstiden för de allra flesta, det i utbyte mot skattelättnader.

Men nu tar sig Finlands ekonomi. Från att ännu för ett år sedan ha tävlat i pessimism överträffar prognosinstituten i stället varandra när det gäller tillväxtsiffror för vår ekonomi.

Det är främst den allt livligare exporten som ger positiva tillväxtsiffror. Först ut med att försöka sluta ett nytt avtal är också en av våra största exportbranscher, skogen. Att Pappersförbundet inte nöjer sig med en nollinje är därför ingen överraskning. Skogsindustrin följs av Teknologiindustrin, som även den står för en betydande del av vår export. När också den kemiska industrin förhandlar i höst innebär det att största delen av exportsektorn får nya avtal.

Också inom den offentliga sektorn är det många avtal som ska förhandlas fram kring årsskiftet. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är ett av de stora fack som börjar förhandla under slutet av året. Avtalen för de närmare 220 000 medlemmarna går i huvudsak ut i slutet av januari och förhandlingarna inleds mot slutet av året. Då har parterna antagligen redan exportindustrins avtal som något slags referens.

Avtalsförhandlingarna blir en balansgång mellan löntagarnas köpkraft, företagens konkurrenskraft och den offentliga sektorns ekonomi.

Arbetsgivarparten påminner om att tillväxtsiffror inte är allt. Bnp ligger fortfarande under nivån före finanskrisen och exportens värde är lägre än då. Sysselsättningsläget förbättras dessutom långsamt. Inom många branscher påpekar löntagarna ändå att lönerna släpar efter.

Förutom lönefrågor är den nya arbetstidslagstiftningen en fråga där parterna inte är eniga.

Det blir en livlig och knappast lätt arbetsmarknadshöst och -vinter. Att man inom skogen inte, åtminstone ännu, lyckats nå något nytt avtal behöver inte betyda öppen konflikt, men visar att det är nog så svårt att enas.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning