Bakslag för Vapaavuori i tvisten om skolsektorns extrapengar

Jan Vapaavuori har tidigare sagt att han vill hålla sig till de budgetöverskridningar som sektorernas tjänstemän har föreslagit och inte gå in för en politisk budgivning kort inför kommunalvalet. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Borgmästare Jan Vapaavuoris förslag om att minska skolsektorns budgetöverskridning röstades ned i Helsingfors stadsstyrelse på måndagen.

Skolsektorn i Helsingfors ser ut att få överskrida sin budget med 17,5 miljoner euro, vilket skulle vara i enlighet med förslaget från stadens fostrans- och utbildningsnämnd i april. Frågan har blivit ett politiskt tvistefrö sedan borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) presenterade sitt motförslag, som inte tillåter en lika hög överskridning.

Med undantag för Samlingspartiet ställde sig stadsstyrelsen bakom nämndens ursprungliga förslag då frågan behandlades på måndagseftermiddagen. Ärendet går nu vidare till stadsfullmäktige, som sammanträder nästa gång den 16 juni.

– Det breda stödet i stadsstyrelsen betyder att det finns en god grund för att ärendet ska gå igenom i fullmäktige. Det skulle innebära att man kan få ut informationen till skolorna inom juni, säger stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala (SFP).

Argumenten för att tillåta budgetöverskridningen är att skolsektorn behöver extramedel för att motverka utslagning bland unga till följd av pandemin. Det handlar bland annat om att ha råd med assisterande lärare och mindre gruppstorlekar.

Majoriteten av medlemmarna i fostrans- och bildningsnämnden, däribland Samlingspartiet, SDP, De Gröna och SFP, röstade tidigare i vår för att skolsektorn får 17,5 miljoner euro i tilläggsanslag.

Det innebär att skolsektorns budget överskrids.

Bakom beslutet ligger en tanke om att barnens och ungdomarnas inlärning lär behöva mycket mer stöd framöver. Detsamma gäller elevernas psykiska välbefinnande. Man hänvisar också till att 40 procent av eleverna i grundskolan behöver mer stöd än tidigare.

Enligt fostrans- och utbildningsnämndens förslag skulle den extra potten på 17,5 miljoner euro delas ut så att småbarnspedagogiken får 1,5 miljoner, den grundläggande undervisningen 11 miljoner, yrkesutbildningen 2 miljoner och gymnasieutbildningen 1 miljon.

I tillägg skulle 1 miljon gå till flerspråkiga stödpersoner i undervisningen och 1 miljon till elevvården.

För att daghemmen och skolorna ska få pengarna måste först stadsstyrelsen och i slutändan stadsfullmäktige godkänna budgetöverskridningen.

"Med tilläggspengarna kan vi ge hjälp och stöd i elevernas vardag. Beslutet betyder också att man inte behöver spara i grundskolorna, utan i stället svara på de nya behov som pandemin har föranlett, säger Reetta Vanhanen, stadsstyrelsemedlem och ordförande för den gröna fullmäktigegruppen, i ett pressmeddelande.

I bakgrunden till tvisten finns den uppgörelse om budgeten som SFP, De Gröna, SDP och Samlingspartiet enades om i höstas.

"Staten borde kompensera"

Jan Vapaavuori har motiverat sitt motstånd mot nämndens förslag med att det kompenserar för mer än det indirekta och direkta effekterna av krisen. Han har i stället föreslagit en budgetöverskridning på 2,3 miljoner euro plus 9,4 miljoner, för direkta respektive indirekta förluster.

Vapaavuori räknar med att statsmakten ska hålla sitt löfte om att kompensera kommunerna fullt ut för coronakostnader i exempelvis vård, omsorg och utbildning. I den mån skolorna ska få mer pengar är det alltså staten och inte staden som ska betala.

– Eftersom huvudstadsregionens skolor jobbade överlägset längst på distans och elevunderlaget är landets klart största har underskottet i inlärning också blivit det klart största. Vi har alla skäl att tro att staten håller sitt löfte och kompenserar för det, sade han till HBL förra veckan.

Samtidigt underströk han att han vill hålla sig till de budgetöverskridningar som sektorernas tjänstemän har föreslagit och inte gå in för en politisk budgivning strax inför kommunalvalet.

Motargumentet är att skolorna inte har tid att vänta eftersom planeringen för hösten görs redan nu. Borgmästaren har tidigare under våren anklagats för att förhala processen.

– Jag förstår inte den här fördröjningen när skolornas läsår håller på att ta slut. Jag förstår att beredningen tar tid, men vi borde åtminstone ha fått information om när förslaget behandlas, sade biträdande borgmästare Nazima Razmyar (SDP) inför stadsstyrelsens möte i slutet av maj då det gått en månad sedan nämnden gett sitt förslag.

Överskridningar på 163,5 miljoner

Under måndagens möte tog stadsstyrelsen också ställning till budgetöverskridningar inom andra sektorer. Med skolsektorns 17,5 miljoner inräknade rör det sig om totalt 163,5 miljoner mer än beräknat i den ursprungliga budgeten.

Stadsstyrelsen beslutade att förorda överskridningarna till fullmätkige.

Allra mest väntas social- och hälsovårdssektorn gå över budget, med en summa på 146 miljoner euro. Det handlar om kostnader för testning, spårning, vaccinering och införskaffning av skyddsutrustning.

Kultur- och fritidssektorn får enligt förslaget överskrida budgeten med 1,64 miljoner.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning