Bakslag för finskan i Nordiska rådet – åländsk röst avgjorde

Kompromiss. Jag såg inte möjligheter till framgång för förslaget och arbetar i stället för en kompromiss, säger Britt Lundberg, ordförande för Nordiska rådets presidium. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Finskan skulle läggas till som officiellt arbetsspråk i Nordiska rådet vid sidan om de skandinaviska språken. Men det blev ett nej i detta skede. Åländska Britt Lundbergs röst avgjorde.– Jag ville arbeta för en kompromiss, säger Lundberg.

Bara svenska, norska och danska är officiella arbetsspråk i Nordiska rådet. Men detta skulle det bli en ändring på. En enig finländsk delegation föreslog vid rådets session i fjol att finska och isländska skulle få jämbördig ställning med de övriga språken.

Förslaget skickades vidare till Nordiska rådets presidium. Nu har presidiet tagit ställning till frågan och slutresultatet är ett bakslag för finskan och också isländskan.

Detta trots att förespråkarna arbetade om sitt förslag för att det inte skulle innebära kostnader under de första fem åren, skriver presidiemedlemmen, riksdagsledamoten Erkki Tuomioja (SDP) på Facebook.

– När motståndarna hänvisade till att det behövdes en heltäckande konsekvensbedömning konstaterade jag att vi knappast skulle ha en demokratisk konstitution om vi 1906 hade väntat på ekonomiska och andra konsekvensbedömningar, skriver Tuomioja.

Rösterna i presidiet föll 6–5. De isländska delegaterna röstade för, vilket också de finländska delegaterna gjorde. Utom presidiets ordförande, åländska Britt Lundberg (Åländsk Center).

Lundberg säger till HBL att hon röstade som hon gjorde med tanke på bästa möjliga resultat för finskan och isländskan.

– Jag såg att förslaget inte hade möjligheter att vinna i längden, säger Lundberg som så sent som i fjol stod bakom det finska och isländska förslaget.

Lundberg vill i stället som presidieordförande arbeta med en kompromiss där finländare och islänningar i högre grad kan använda sitt modersmål i rådets arbete, utan att finskan och isländskan blir officiella arbetsspråk. Det handlar bland annat om att motioner, protokoll och möteshandlingar ska finnas på finska.

Frågan går nu vidare till beslut under Nordiska rådets session i Helsingfors i oktober. Det är sessionen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Sannfinländarna tog initiativet

Frågan om finskan och isländskan är en långkörare i Nordiska rådet. I fjol blev förslaget ett officiellt förslag.

Initiativet till finska som arbetsspråk togs ursprungligen i partigruppen Nordisk frihet och där av sannfinländska medlemmar. En av de drivande krafterna var riksdagsledamoten Juho Eerola som i år också är vicepresident i Nordiska rådet.

– Det är en jämlikhetsfråga att också islänningar och finländare måste få delta i möten från samma position som de med svenska, norska eller danska som modersmål, sade Eerola i fjol till HBL.

Kostnaden om också finskan och isländskan blir officiellt arbetsspråk är ungefär en halv miljon euro.

Tidningen Demokraatti var först med nyheten om bakslaget för finskan.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning