Bakom splittringen i grundlagsutskottet: Rättslärda var på annan linje

Professor Tuomas Ojanen och justitiekansler Tuomas Pöysti. Bild: Vesa Moilanen/Martti Kainulainen/Lehtikuva

Största delen av de rättslärda som hördes i riksdagen ansåg att beslutet om EU:s återhämtningsfond hade kunnat fattas med enkel majoritet.

Mitt i regeringskrisen kom grundlagsutskottet med ett tungt utlåtande som kan ha svallvågor i Europa: Beslutet om EU:s återhämtningsfond på 750 miljarder euro, som ska finansieras med lån, är en sådan...