Bakläxa i samhällsorientering

Såväl statsrådet som medierna ”förpliktade” personer över 70 år att i möjligaste mån leva i karantänsliknande förhållanden – trots att det handlade om en rekommendation.

Allmän tvångskarantän! Familje- och omsorgsminister Krista Kiurus uttalande om masstestning av resenärer från "riskländer" och obligatorisk karantän förbryllade regeringskolleger men fick beröm...