Bakgrund större orsak till skillnader i skolframgång än kön

Klassklyftorna syns allt mer i den finska skolframgången, visar ny studie. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Socioekonomiska faktorer påverkar skolframgången i allt högre grad. Skillnaderna är dubbelt så stora som de mellan könen.

Under 2000-talet har skillnaderna i skolframgång i olika samhällsklasser blivit allt större, skriver Helsingin Sanomat.

– Våra resultat visar tydligt hur effekterna av föräldrarnas socioekonomiska status sjunker ända fram till år 2000. Sedan ändrar kursen och för varje år som går har den socioekonomiska bakgrunden påverkat studieframgången allt mer, säger professor Katariina Salmela-Aro vid Helsingfors Universitet.

Salmela-Aro har jämfört alla internationella bedömningar som gjorts på finsk undervisning sedan 1960-talet. De omfattar över 100 000 finländare i åldrarna 13 till 15 år.

Att föräldrarnas bakgrund påverkar barnens skolframgång är ingalunda en nyhet, ökningen i skillnader ses däremot som oroande.

– Finlands styrka har hittills varit att de här skillnaderna inte funnits, säger Salmela-Aro till HS.

Enligt en ny undersökning gjord av Centret för utbildningsevaluering påverkar mammans utbildningsgrad i allt större utsträckning hur barnet klarar sig i skolan. Skillnaderna syns i såväl läseämnen som i konstämnen och gymnastik.

I läseämnena är skillnaderna som beror på bakgrund nu dubbelt så stora som skillnaderna mellan könen, som varit på tapeten de senaste åren.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning