Bakåt för Telia

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Telia tappade under det tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3,8 miljarder kronor, alltså cirka 0,4 miljarder euro. Året innan var vinsten klart större, 4,7 miljarder kronor.

– Rörelseresultatet är i linje med våra förväntningar, att det över året ska vara i linje med 2016 års nivå, säger bolagets vd Johan Dennelind.

– Överlag är det ett helt okej resultat. Vi håller oss till det vi har sagt att vi ska göra, vi upprepar vår prognos för året.

Telias omsättning backade också: från 21,5 miljarder kronor till 19,6 miljarder kronor. I Finland minskade bolagets rörelseresultat en aning medan omsättningen ökade. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46