Minska medicinanvändningen

Innan vi börjar massvaccinera riskgrupper med bristfälligt testade, men officiellt riskfria, vaccin bör vi utreda hur vi kan hjälpa människor att komma ur riskgrupperna.

28.04.2020 20:30
Fladdermössen är de enda däggdjuren som kan flyga. Flygandet anstränger emellertid fladdermössen på samma sätt som hård träning och tävlingssituationer anstränger toppidrottare. Oxidativ stress betyder att slaggprodukter från ämnesomsättningen bildas och anhopas i cellerna. Människans celler blir av med sina toxiner via blodet och lymfan, i levern nedbryts många toxiner och resten elimineras via njurarna, huden och lungorna.
Fladdermössens eget immunförsvar klarar inte av att avlägsna alla slaggprodukter som bildas då de flyger. Men fladdermössen är fulla med virus som tar sig in i de förgiftade cellerna. Cellerna dör, viruset använder cellens mekanismer för att bilda kloner av sig själv, och fladdermusen använder en stor del av cellmaterialet för att bilda nya starka celler. De nya virusklonerna är genast beredda att avlägsna andra förgiftade celler då det behövs.
Fladdermusen och viruset existerar i ett symbiosliknande förhållande. Fladdermusen kan fortsätta flyga för att viruset förstör dess skadade celler, och nya virus klonas i processen. Att förhållandet inte kan anses vara en riktig symbios beror på att symbios är en växelverkan mellan levande organismer. Men viruset är inte levande. Det har ingen metabolism, det växer inte och det kan inte fortplanta sig. Det är helt enkelt en liten sträng genetisk kod (DNA eller RNA) omgiven av proteiner.
Nu har ett coronavirus spritt sig till människan, och precis som tidigare, när viruset kommer i kontakt med svaga, sjuka och förgiftade celler tar det sig in i cellen. Cellen dör och det bildas nya viruskloner. Att bli av med sjuka celler kan vara bra, men om vi blir av med för många sjuka celler på en gång kan vi dö. Men vi skall inte skylla på viruset. Det bara råkar hamna in i våra sjuka celler, och det är våra egna celler som sköter om kloningen. Om vi till största delen har friska, oskadade celler kan ett virus till och med påverka oss positivt.
Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 spred sig först i områden med svår luftförorening, Wuhan i Kina och Podalen i Italien. Det var främst äldre personer med många underliggande sjukdomar (läs många mediciner) som drabbades. Unga framgångsrika idrottsmän med hög nivå av oxidativ stress har drabbats. Man kan anta att vissa idrottare också har spår av olika prestationshöjande ämnen i sina celler. Många läkare har också drabbats. Överarbetade läkare utsätts för mycket stress och många använder sig av mediciner för att orka.
Vi kan inte skydda oss mot följande viruspandemi genom att stänga gränser och med undantagsförfaranden. Vi kan möjligen hitta ett vaccin som skyddar mot ett visst virus, men om våra celler är svårt förgiftade av luftföroreningar, oxidativ stress, medicinering, dopning och droger hjälper knappast ett vaccin i längden. Innan vi börjar massvaccinera riskgrupper med bristfälligt testade, men officiellt riskfria, vaccin bör vi utreda hur vi kan hjälpa människor att komma ur riskgrupperna. Läkarkåren bör aktivt arbeta för att minska medicinanvändningen, i annat fall kommer övermedicinerade personer med försvagat immunförsvar, främst äldre människor, att drabbas varje gång ett "farligt" virus rör sig i luften.
För att undvika framtida viruspandemier måste vi satsa på en friskare värld med ren luft, rent vatten och ren mat. Framför allt måste vi undvika mediciner då vi inte är sjuka. Med det avser jag läkemedel som inte botar, utan endast minskar risken att insjukna i någon potentiell sjukdom. Av varje läkemedel blir det slaggprodukter i våra celler. Att under långa tider ta mediciner för att försöka minska risken att dö i hjärt- och blodkärlssjukdomar, eller vilken sjukdom som helst, gör att vi är mera utsatta då ett virus kommer med sin dramatiska avgiftningsbehandling.

Thor-Fredric Karlsson,

Helsingfors

ANDRA LÄSER