Både noggrannare och fler rapporter om terrordåden behövs

Bild: Wilfred Hildonen

Yttrande- och åsiktsfriheten är i ett katastrofalt tillstånd i detta land och alla som vågar peka ut orsaken till terrorn målas upp som rasister med alla tänkbara fobier.

Johan Westerbergs krav (HBL 7.6) om en minskad rapportering om terrordåden hör inte hemma i en demokrati. I en demokrati ska folket ha kunskap om vad som sker i samhället så det kan fatta rationella politiska beslut. Ifall folket i detta fall inte vet vad terrorn beror på, eller om det inte ens vet att det försiggår terrorattacker i landet, kan det inte heller fatta politiska beslut som skulle minska på terrorn. Ifall folket är okunnigt så skulle till exempel val vara fullständigt onödiga eftersom folket inte då heller hade kunskap om vad det röstar på.

Censur, som Westerberg de facto föreslår, har vi redan tillräckligt av i detta land. Alla som studerat orsakerna bakom de senaste terrordåden i Europa vet vad terrorn beror på, men likväl får vi inte högt uttrycka våra observationer. Yttrande- och åsiktsfriheten är i ett katastrofalt tillstånd i detta land och alla som vågar peka ut orsaken till terrorn målas upp som rasister med alla tänkbara fobier. En del av oss har till och med polisanmälts för hatprat då vi pekat ut orsaken till terrorn.

Westerberg, och även de flesta nyhetsbolagen, har fel då de tror att terrorn är beroende av synlighet och publicitet. Eller att terrorn skulle finnas till endast för att skapa rädsla. Det finns alltid ett djupare syfte bakom terrorism. Bakom de senaste terrordåden i Europa finns en gemensam orsak som är mycket lätt att se om man bara öppnar ögonen och tar en timme eller två tid på sig att undersöka ämnet själv i stället för att blint lita på de bilder medierna målar upp för oss. Det Westerberg och medierna inte inser är att terror ibland utförs enbart för att minska på antalet personer med, enligt gärningsmännen, fel åsikter och ett fel sätt att leva. Terrorn utförs i detta fall enbart för själva dödandets skull.

Dagens terrorvåg skulle enbart gynnas av en mindre rapportering då gärningsmännen och orsaken som driver dem till dåden skulle få gå osynliga. En mindre rapportering skulle göra att allt färre människor hade allt mindre kunskap om orsaken till terrorismen, och därmed skulle denna orsak allt friare kunna sprida sig i vårt samhälle. Medierna och staten bör rapportera allt mer och allt noggrannare om dessa terrordåd så att demokratin inte även i fortsättningen ger vika för en censur som hör hemma i diktaturer.

Leif Andersson studerande i statskunskap och folkrätt, Åbo

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03