Både glädje och oro när experter debatterade ekonomi på Hanken

Både och. Juhana Vartiainens smiley som beskriver hans syn på Finlands ekonomiska framtid, är både glad och ledsen. Meddebattörer är Heidi Schauman och Sture Fjäder. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Graden av optimism varierade när experterna debatterade Finlands ekonomi på Hanken på torsdagen. Riksdagsledamoten Juhana Vartiainen, som anklagades för att vara pessimist, sade att han börjar skämta först när underskottet i de offentliga finanserna är noll.

Finlands ekonomiska framtid var temat vid torsdagens aktualitetsseminarium, som ordnades av Handelsgillet, Ekonomiska samfundet och Hanken. I paneldebatten konstaterade riksdagsledamoten och nationalekonomen Juhana Vartiainen att vi gläder oss över den ekonomiska tillväxten, men inte förstår att det enbart handlar om konjunktur.

– Vi har inte tillräcklig potential för att få bukt med problemen i de offentliga finanserna och därför behövs reformer av arbetsmarknaden, sade Vartiainen.

Akava-ordföranden Sture Fjäder kritiserade Vartiainen för att vara pessimist och alltid komma med krav på reformer av arbetsmarknaden. Det räcker inte, sade Fjäder.

– Vi måste också värna om arbetskraftens kompetens. Och så hoppas jag att nästa regering genomför en skattereform som flyttar beskattningen från arbete och mot konsumtion. Vi måste också våga definiera våra välfärdstjänster på nytt och få folk att inse att det finns saker man kan ta hand om själv, i stället för att belasta det offentliga.

Vartiainen sade att han inte är pessimist, utan bara en urtråkig ekonom.

– Jag börjar skämta när det offentliga underskottet är noll. Befolkningsprognoserna har man kunnat läsa länge, men inte brytt sig när Nokia var starkt. I stället har man byggt ett välfärdsåtagande som vi inte har råd med, sade Vartiainen.

"Låg sysselsättning inget nytt"

Aktias chefsekonom Heidi Schauman förundrade sig över att Finlands låga sysselsättningsgrad fått så stor uppmärksamhet den senaste tiden, när den de facto alltid varit låg.

– Nu talar vi om det som om det vore någonting nytt. Tidigare har produktivitetsökningen gjort det möjligt att ha låg sysselsättningsgrad men nu är det den ändrade befolkningsstrukturen som har aktualiserat frågan.

Sture Fjäder konstaterar att sysselsättningsgraden varierar beroende på utbildningsnivå. Han förundrade sig över att det i Finland, där utbildning är gratis, finns över 600 000 personer som saknar gymnasie- eller yrkesutbildning. I den här gruppen är sysselsättningen lägst.

Fjäder konstaterade vidare att arbetsmarknadsorganisationerna ofta beskylls för att vara bromskloss när det i själva verket är politikerna som inte gör någonting.

– Jag har suttit vid förhandlingsbordet när vi beslöt om pensionsreformen. I tre års tid har vi skött Finlands konkurrenskraft genom att inte höja lönerna och vi har överfört arbetsgivaravgifter för 2 miljarder euro till löntagarsidan. Arbetsmarknadssidan har tagit ansvar men tyvärr har inte politiken åstadkommit några reformer, sade Fjäder, och fick ett visst medhåll av politikern Vartiainen.

Paneldeltagarna var överens om att Finland behöver en arbetskraftsbaserad invandring. Heidi Schauman konstaterade att budskapet kan vara svårt att kommunicera när det finns folk här hemma som inte har jobb.

– Men stora delar av vår industri och servicesektor efterlyser arbetskraft, till exempel svetsare till båtvarven. Ur företagens synvinkel är det bästa att hämta dem där de finns, sade Schauman.

Vartiainen förespråkade en avreglering av den arbetskraftsbaserade invandringen, som man gjort i Sverige. Han sade att Finland borde satsa mer på att attrahera arbetskraft, även om det här är en ny tanke för många politiker.

Debattledare var Christina Dahlblom.

EU:s roll oroar Niinistö

Republikens president Sauli Niinistö uttryckte i sitt anförande oroad över EU:s roll i maktspelet med USA, Ryssland och Kina.

– EU saknas ofta där besluten om världens framtid fattas. Alltså behöver vi ett starkare EU.

Enligt Niinistö är det ett problem att EU saknar en stark personlig ledare, till skillnad från de tre övriga aktörerna. Han säger att EU mer är ett objekt än ett subjekt.

– Det handlar inte enbart om status eller att sitta vid borden där besluten fattas, utan frågan är större. Det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet – europeiska värden. Den som vill gå vidare med dessa värden måste vara stark, eftersom det är den enda möjligheten om man vill att någon ska lyssna. Här har Europa en viktig uppgift.

Niinistö är förundrad över hur stabil marknaden har varit trots geopolitisk oro. Den har reagerat på centralbankernas åtgärder, men inte när Nordkorea har skjutit missiler. Och bra så, säger Niinistö, en lugn marknad gör kanske att också politikerna håller sig lugnare.

I seminariet medverkade också bland andra Jacob Wallenberg, Peter Vesterbacka och Jan Vapaavuori.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning