Både flyg och bostäder?

Att Malm måste tas i bruk för bostadsproduktion, för att det inte finns tomtmark i staden, är en ren och skär lögn.

HS (11.3) beskrev utvecklingen av små, tysta, ekologiska och ekonomiska elflygplan, som kommer inom de närmaste åren. De öppnar nya möjligheter för flyg på kort- och medeldistanser. Förutsatt att det finns lämpliga flygplatser. Helsingfors kan få en sådan genom att man bevarar terminalbyggnaden samt den nord-sydgående landningsbanan på Malm. Bostadsbyggandet kan ske på resten av området – boendet kommer inte att störas av flyget, förutsatt att man ställer krav på bullernivån för det.

Tyvärr har stadens beslutsfattare visat total avsaknad av visioner för hur framtida trafikinfrastruktur kan se ut. Man ser inte hur flygtrafiken kan utvecklas, lika lite som man förstår hur trafiken till lands bör ordnas. Vill man ta sig per bil från Drumsö till Brändö kan man i dag välja mellan rutten via Järnvägstorget eller den via Salutorget. Norra kajen, som kunde vara en lummig strandboulevard, är närmast en motortrafikled.

Beslutsfattarna i Stockholm och Oslo, och i många andra europeiska länders huvudstäder, har för länge sedan begripit att genomfartstrafik för tung trafik och andra motorfordon skall ledas i tunnlar under markytan. Det gör livet behagligare for alla som rör sig på markytan: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, butiker och annan service.

Jag tog flygcertifikat vid millenniumskiftet. Övningsflygandet från Malm skedde i huvudsak över de östra förorterna och över den del av Sibbo som inkorporerats med Helsingfors. Här och var kunde man se flervåningshus och andra byggnader, men mest var det grön skog eller gula fält och hagar. Att Malm måste tas i bruk för bostadsproduktion, för att det inte finns tomtmark i staden, är en ren och skär lögn.

Bo Lindfors, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning