"Bad News Mike" fick kusligt rätt i sin bok från 2017

Merete Mazzarella har läst "sjukdomsdetektiven” Michael Osterholms bok Deadliest Enemy. Our War Against Killer Germs som med kuslig realism förutspådde en situation som liknar coronakrisen.

"Det här är alldeles overkligt" är vi många som sagt de senaste veckorna. En som däremot säger "Vad var det jag sa?" är Michael Osterholm, internationellt erkänd expert på smittsamma sjukdomars epidem...