Backande tåg skrämde stockholmare

Hesa Fredrik som förr skulle varna befolkningen för anfallande bombflyg, används i dag som larmsignal vid olyckor eller annan stor fara.Bild: Mostphotos

En signal som av många uppfattades som varningslarmet Hesa Fredrik hördes över centrala delar av Stockholm sen måndag kväll. Ljudet kom ändå från ett backande tåg.