Babyboom

Goda nyheter från Tyskland! Vi har en babyboom på gång. 2015 var ett rekordår, det föddes 1,5 barn per kvinna.

Okej, i finländska öron kanske det låter lite, men det här är faktiskt den högsta siffran på 33 år.

En förklaring är att jag och andra kvinnor med utländskt pass får fler barn (nej – inte flyktingarna, de syns inte i statistiken än). Men också bland tyskarna har siffran stigit till 1,43.

En orsak som pekas ut är familjepolitiken, som här i landet väldigt öppet förväntas leda till fler barn. Bättre möjligheter att kombinera jobb och familj är ett medel för att nå målet. Internationell forskning visar att kvinnor vågar skaffa barn när de vet att det går att fortsätta jobba, och de senaste tio åren har det skett en riktig revolution på det området. Föräldrapenningen infördes 2007, och 2013 kom dagvårdsrätten för barn under 3 år som ledde till en massiv utbyggnad av dagisplatserna. Nya förbättringar i föräldraledigheten diskuteras och eftermiddagsverksamheten på skolorna byggs ut. Det redan generösa barnbidraget har också höjts (bara med några euro, men ändå en välvillig gest)

När jag vänder blicken mot Finland är utvecklingen spegelvänd. Där talas det om nedskärningar och försämringar i dagvårdsavgifter, gruppstorlekar, barnbidrag. Samtidigt sjunker fruktsamheten. I fjol föddes bara 1,65 barn per kvinna i Finland, jämfört med 1,87 år 2010.

Ännu en jämförelse är intressant, nämligen hur många barn folk önskar sig. Sedan 1960-talet har max två varit idealet i Tyskland, och större familjer uppfattas som ЃhasocialaЃh och missanpassade. En envis inställning som tar länge att ändra, men har börjat luckras upp.

Finländarna däremot har tidigare önskat sig fler barn, men enligt Väestöliittos senaste barometer verkar tvåbarnsidealet nu ha anlänt till Finland.

De dåliga ekonomiska utsikterna kan säkert förklara det minskande antalet barn i Finland, liksom den starka ekonomin i Tyskland säkert ger blivande föräldrar mer tillförsikt. Men även familjepolitiken signalerar hur familjevänligt ett samhälle vill vara.

Nu gäller det förstås att komma ihåg att Finland startar från en mycket högre nivå än Tyskland särskilt när det gäller möjligheterna att kombinera familj och arbete. Det syns konkret på det tyska familjeministeriets webbplats.

Där finns ironiskt nog en räknare som understryker just det som håller många föräldrar borta från arbetslivet. Den räknar ut om det lönar sig att återvända till jobbet efter familjeledigheten (som om pengarna var det enda som räknas), och ofta betyder sambeskattningen, de höga dagisavgifterna och hemmaförälderns gratis sjukförsäkring att svaret är nej.

Finlands familjepolitik är värd att värna om men också modigt utveckla vidare.

Annika Wilms HBL:s medarbetare i München

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning