Tiotusentals ukrainare kan komma till Finland – nu tar Helsingfors universitet och Arbis in kurser i ukrainska

Går det att studera ukrainska i Helsingfors? Det undrar säkert många som vill göra frivilligarbete just nu. Svaret är att både Helsingfors universitet och Arbis ordnar kurser i språket i höst.

Både Helsingfors universitet och Arbis tar in kurser i ukrainska efter sommaren. Enligt Anna Långstedt-Jungar kan Arbis med kort varsel kan ordna en kurs i redan i vår.
Sofia Holmlund
29.03.2022 16:40 UPPDATERAD 29.03.2022 17:14
Tiotusentals ukrainska flyktingar kan komma till Finland i år och viljan att hjälpa har varit stor. Men ofta har de som gör frivilligarbete inget gemensamt språk med flyktingarna.
Samtidigt kan bristen på tolkar och översättare snart bli ett verkligt problem för myndigheterna i Finland, skrev Yle nyligen.
Under tisdagen blev det klart att Helsingfors universitet ordnar två kurser i ukrainska i höst. Bekräftelsen kom från dekanen för den humanistiska fakulteten.
– Jag är mycket glad över beslutet, säger Tomi Huttunen, professor i rysk litteratur och kultur på universitetet.
– Redan när undervisningen i ukrainska upphörde var det många studenter som var villiga att fortsätta. Det finns också personer som inte är studerande som är intresserade, säger professorn i rysk litteratur och kultur, Tomi Huttunen.
Studerande kommer att kunna läsa en nybörjar- eller en fortsättningskurs.
Det har varit paus i undervisningen i ukrainska sedan 2018 när den mångåriga läraren Päivi Saurio gick i pension. Hon hade då undervisat sedan mitten av 1980-talet.
Efter pensioneringen hade fakulteten inte resurser att fortsätta med ukrainskan, vilket en del i personalen protesterade mot.
– Hennes arbete med språket har varit oerhört viktigt. Det är i hög grad tack vare henne som det uppstod en fin Ukrainastudiehelhet kring språkundervisningen, säger Huttunen.

Finns det nu kunnig personal att anställa?

– Det gör det. Det finns olika lärare som undervisat i ukrainska tidigare.

Hur är det med intresset för det ukrainska språket?

– Redan när undervisningen i ukrainska upphörde var det många studenter som var villiga att fortsätta. Det finns också personer som inte är studerande som är intresserade.
Efterfrågan på den enda finsk-ukrainska ordboken i Finland har nu fått ett uppsving.
Den är skriven av Jura Zub och har getts ut på universitetets förlag Slavica Helsingiensia.
– Böckerna i tredje upplagan kommer att ta slut. Sista lådan är på gång nu. Det här visar att det är många som studerar ukrainska på egenhand, säger Huttunen.
Nu undersöker man om det finns pengar att trycka upp en fjärde upplaga.
Någon svensk-ukrainsk ordbok finns inte för tillfället. Men tanken är att ta fram en sådan under ledning av en lektor vid Göteborgs universitet i Sverige, skriver TT. Men arbetet har försenats av kriget. Trots krisen väntas en basversion ordboken vara klar om ett och ett halvt år.

Hur skiljer sig ryskan från ukrainskan?

– Det borde en lingvist svara på. Men en jämförelse man brukar göra är att språken ligger lika nära som finska och estniska. Med kunskap i ryska kan jag inte följa ukrainskt tal eller text bara så där. Jag behöver en speciell ordbok. Men om du ska börja studera ukrainska är det förstås lättare om du kan ryska först, eftersom det finns så många gemensamma ord, säger Huttunen.

Arbis kan agera snabbt i vår

Också på Arbis i Helsingfors kommer det att ordnas en kurs i ukrainska i höst.
– Förutsatt att jag hittar en ukrainsk lärare, säger Anna Långstedt-Jungar, planeringsansvarig lärare i främmande språk.
Undervisningsspråket är inte klart ännu.
Hon konstaterar att det kan finnas lärare bland dem som nu flyr Ukraina.
– Men samtidigt kan det vara svårt för dem att säga hur deras situation ser ut i september.
Arbis hade en kort introduktionskurs i ukrainska redan i november i fjol.
– Den var mera tänkt för dem som läser ryska. Den skulle förklara vad som är skillnaden mellan ryska och ukrainska.
Arbis vårtermin avslutas innan påsk. Men Långstedt-Jungar säger att man vid behov kan reagera och förlänga vårterminen till hela april och maj och sätta in en kurs.
– Om någon hör av sig och säger att de har tio personer som vill läsa ukrainska så försöker vi ordna det. Vi brukar för det mesta hitta lärare och så är vi snabba.
Den planerade kursen i höst skulle vara en introduktion.
– Man vill lära sig lite hälsningsfraser, kunna ta den där första kontakten. Jag tror absolut att det finns efterfrågan.
En annan möjlighet är att Arbis tar in intensivkurser.

Ukraina-paket försvinner

Den tidigare nämnda Ukrainastudiehelheten vid Helsingfors universitet ordnas fortfarande. Den sker på Alexandersinstitutet, som hör till universitetet.
Men från och med hösten 2023 finns helheten på 15 studiepoäng inte längre kvar. Det beror på minskade anslag.
– Förändringen är inte så radikal som den låter. De flesta av de här kurserna kommer att införlivas i andra utbildningsprogram. Det positiva är att vi kommer att kunna ordna enskilda kurser om Ukraina i framtiden, säger utbildningsprogramchefen Jouni Järvinen.
I de tvärvetenskapliga Ukrainastudierna har man fått lära sig om landet på bred nivå: kultur, historia, inrikespolitik och relationer till grannländerna.
Institutet är ett center för forskning om Ryssland, Östeuropa och Eurasien.
– Vår bransch befinner sig i en brytningstid. Vi behöver titta brett på olika alternativ framöver. Behovet av expertis kommer inte att försvinna någonstans.

Inga kurser på andra håll

När HBL frågade några andra universitet och högskolor om planer på kurser i ukrainska var svaret nej.
– Just nu finns inga planer i ukrainska så vitt jag vet. Det är en fråga om pengar och handlar även om att hitta en bra lärare. Och finns det tillräckligt med intresserade? säger Martina Björklund, som är professor i ryska språket på Åbo Akademi.
Man kan läsa ryska som huvudämne på fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Intresset för ryskstudier minskade efter Rysslands invasion av Krim och sanktionerna som följde.
Inte heller på Språkcentret vid Åbo Akademi finns några konkreta planer på att erbjuda ukrainska.
– Men vi håller koll på läget och är beredda att fatta nya beslut utifrån hur situationen utvecklas, säger utbildningschefen Mia Panisse.
Inte heller på Hanken har man planer på att lägga in kurser i ukrainska.
– Många i Ukraina talar ryska. Så vi satsar på ryskan, ett språk som kommer att behövas. Vi erbjuder kurser ända upp till högre nivå inom affärskommunikation, säger Sofia Stolt som är direktör på Centret för språk och affärskommunikation.
Hon berättar att intresset för ryska språket har hållits jämt. De har studenter som kommer för att läsa språket både från Hanken och från Arcada. Den enda svackan inträffade 2014 när kriget i Donbassregionen inleddes.

ANDRA LÄSER