Lepomäkis utspel kan fälla vårdreformen

Vårdreformen riskerar att krascha. Regeringen har så knapp majoritet i riksdagen att scenariot är fullt möjligt då riksdagsledamoten Elina Lepomäki (Saml) tänker rösta emot regeringens förslag.

Samlingspartiets riksdagsledamot Elina Lepomäki är ytterst kritisk till vårdreformen i dess nuvarande format.
Att vårdreformen blir en hybrid av Samlingspartiets valfrihetsideologi och Centerns landskapsreform har varit känt länge. Men inför upploppet riskerar hela reformen att falla.
– Det är på tiden att konstatera att vårdreformen inte uppfyller målsättningarna. Den sparar inte pengar, och det finns inga orsaker att förvänta sig att den förbättrar kvaliteten på tjänster eller tillgången till vård. Valfriheten leder inte till en gynnsam konkurrens, säger Elina Lepomäki inför en skara journalister i riksdagen.
Hon är bara en riksdagsledamot i Samlingspartiets grupp. Även om hennes beslut att rösta mot regeringen är kontroversiellt i sig vore det i normala fall inte mycket att orda om. Men sedan Sannfinländarna sprack har regeringen så knapp majoritet i riksdagen (105 mandat av 200) att man inte har råd att förlora många röster till oppositionen. Får Lepomäki några till med sig kan reformen krascha.
Lepomäki påpekar att i valfrihetsmodellen betalar man för antalet kunder, inte för vården av patienter.
– Marknaden koncentreras till några stora tjänsteproducenter som i fortsättningen innehar all makt. Mindre producenter har inte en chans i den här modellen.
Lepomäki säger att modellen uppmuntrar primärvården att flytta över kunder till specialistvården vilket ökar kostnaderna och minskar helhetsansvaret för patienterna. Hon beskriver landskapen som betalningsautomater som förmedlar statens pengar till tjänsteproducenterna. Såsom hon uppfattar läget har landskapen inga incitament till att hushålla effektivt med sina pengar.
Lepomäki förutser att valfrihetsmodellen oberoende kommer att rivas upp förr eller senare eftersom den strider mot EU-lagstiftningen.
Hon uppger att hon diskuterat saken med Samlingspartiets fotfolk. Många har varit misstänksamma och kritiska till landskapsreformen, valfriheten och den vårdreform som regeringen framfört.
– Regeringens förslag till vårdreform ökar kostnaderna, försämrar kundernas vårdstigar, koncentrerar marknaden och medför ett nytt förvaltningslager till Finland som inte behövs. Vårdreformen måste stoppas när det fortfarande är möjligt.
Ordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Kalle Jokinen uppger till Helsingin Sanomat att gruppen ska överväga disciplinära åtgärder med anledning av Lepomäkis utspel. Han säger att partiet håller fast vid överenskommelsen.

"Inte helt oväntat"

Det säger mycket om situationen att en person i Elina Lepomäkis position ställer sig på tvären, säger Göran Djupsund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi. Han förundrar sig över att Samlingspartiet ställt sig bakom Centerpartiets landskapsmodell.
– Den är inte helt i Samlingspartiets smak eftersom den ger Centern så stor makt över de offentliga finanserna.
Djupsund säger att valfriheten varit den belöning Samlingspartiet fått för att de gått med på landskapsreformen som kan väntas ge Centern stort inflytande över flera av landskapen.
– Jag är ändå inte så överraskad över Lepomäkis drag, säger Djupsund och konstaterar att till exempel Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori talat emot reformhelheten.
Artikeln har uppdaterats kl. 20.25.
ANDRA LÄSER