"Barnlitteraturen har svarat snabbt på vad som händer i världen"

På fredag arrangerar Svenska litteratursällskapet ett seminarium som tar tempen på barnlitteraturen.

Till vänster Jenny Lucanders illustration från <i>Vi är lajon! </i>som hon gjorde tillsammans med Jens Mattson. Till höger Linda Bondestams illustration från<i> Ni är inte min mamma</i> skapad i samarbete med Frank Furu.
02.05.2022 11:36 UPPDATERAD 02.05.2022 15:06
Hur förhåller sig barnlitteraturen till samhällets omvälvningar? Och hur har barnlitteraturen sett ut vid tidigare brytningspunkter? Vad forskas det på inom barnlitteraturen just nu?
Det är frågor som Svenska litteratursällskapet tar upp i ett seminarium om barnlitteratur fredagen den 6 maj.
– Barnlitteraturen har svarat snabbt på vad som händer i världen just nu, med pandemi och stora krig på gång. Eftersom den finlandssvenska barnlitteraturen är så stark är det roligt att placera in den i ett större nordiskt sammanhang, säger Mia Österlund, barnlitteraturforskare vid Åbo Akademi och vice ordförande vid SLS:s Litteraturvetenskapliga nämnd.

ANDRA LÄSER