Insändare: Stolligt av Ny Tid att publicera karikatyr

26.01.2023 15:15
I HBL (25.1) får vi läsa att Ny Tid ämnar publicera en satirteckning på Turkiets president, för att ”försvara mänskliga rättigheter”. Det här är tydligen en ny giv för publikationen, som under tidigare årtionden inte var särskilt mån om att försvara mänskliga rättigheter, åtminstone inte i vissa länder.
Det som inte är nytt, är dock att tidningen fortfarande tycks ta på sig rollen av nyttig idiot, tidigare i årtionden för Sovjetunionen och nu för Ryssland. Man kan ju vänta sig att detta kan försvåra Finlands Natointräde. Vore det inte bättre att låta utrikespolitiken skötas av personer som är valda att göra detta och har bättre förutsättningar för det.
B-G Jacobsson, Borgå

ANDRA LÄSER