Vackra och vardagliga skildringar av queerhet

Konstnären Shia Conlon är född i Irland 1990 och bosatt i Helsingfors. Hans första soloutställning med fotografier av trans- och queerpersoner är lika vacker som viktig.

Shia Conlons verk Weekend från 2022.
11.02.2023 05:01

FOTOGRAFI

Shia Conlon: I'll be your mirror.
Fotogalleri Hippolyte, till 26.2.
Tjusningen med att titta på film är hur den möjliggör en djupdykning i olika historier och karaktärer, och hur det utmanar ens perspektiv på saker och ting. Biografen blir en magisk plats där man sätter det egna jaget åt sidan för att för en stund i stället låta sig uppslukas av andra livsöden.
Fotogalleriet Hippolyte har sedan över ett decennium tillbaka huserat i den forna biografen Dianas utrymmen på Georgsgatan. Det känns fortfarande särskilt lämpligt att det just här skapats en plattform för fotografikonstens berättelser. I Shia Conlons första soloutställning I’ll be your mirror tas rummet i besittning av ett drygt tiotal filmatiska fotografier som ger inblickar i de avbildade personernas tillvaro.

ANDRA LÄSER