124 personer tvingas gå från Tallink Silja – "Förmodligen är många i chock"

124 personer får gå efter att omställningsförhandlingarna mellan Tallink Silja och svenska facket Seko sjöfolk avslutats. – Förmodligen är många i chock och de som blivit uppsagda är i en osäker position, säger Marko Laine, huvudförtroendeman på Tallink Silja.

Silja Galaxy trafikerar inte längre sträckan Åbo–Stockholm. 124 personer sägs upp från bolaget.
Sandra Brobornsandra.broborn@hbl.fi
28.09.2022 10:27 UPPDATERAD 28.09.2022 11:01
124 personer sägs upp från Silja Galaxy på grund av arbetsbrist.
Fartyget gick under svensk flagg på rutten Åbo-Åland-Stockholm, men slutade officiellt att trafikera sträckan den 20 september.
– Så vitt jag förstår kommer linjen Åbo-Stockholm inte att komma tillbaka, utan fartyget byter till estnisk flagg och köps upp av Nederländerna, säger Marko Laine, huvudförtroendeman på Tallink Silja. 
Galaxy ska användas som flyktingboende i Nederländerna från mitten av augusti och sju månader framåt, med möjligheten att förlänga avtalet med tre månader. Också Silja Europa som trafikerar linjen Helsingfors-Tallinn för rederiet under estnisk flagg hyrs ut under samma period. 
Orsaken till uppsägningarna är dels att verksamheten drabbats hårt och ännu inte återhämtat sig efter coronapandemin, dels ökade bränsle- och råvarukostnader till följd av Ukrainakriget.
Tallink Silja har inga planer på att avskeda mer personal i nuläget, säger Laine.
Åbo Underrättelser skrev tidigare om uppsägningarna.

ANDRA LÄSER