Teaterchefer och dirigenter utmanar ministeriet och söker ett chefsjobb

Tiotals namnkunniga teaterchefer, dirigenter, skådespelare och dramaturger, utleda och förbannade på de restriktioner kulturlivet har fått utstå, har sökt tjänsten som strategichef på Social- och hälsovårdsministeriet. Erik Söderblom och Tobias Zilliacus hör till dem som har sökt.

Tilltron till Social- och hälsovårdsministeriet, regeringen och regionförvaltningsverken är försvunnen, säger Jussi Sorjanen, konstnärlig chef för Teater Viirus.
01.09.2021 10:42 UPPDATERAD 01.09.2021 14:37
När Social- och hälsovårdsministeriet utlyste tjänsten som strategichef uppmanade konstnärskollektivet Kuusiplus sina medlemmar att söka tjänsten.
"När vi upptäckte att rätt många professionella kulturarbetare har de formella kvalifikationer som krävs, bland annat högre högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och dessutom antingen är arbetslösa eller överväger att byta jobb ville vi hjälpa ministeriet i rekryteringsprocessen och uppmanade våra medlemmar att söka tjänsten som strategichef", säger regissören Aino Kivi i ett pressmeddelande.
De kulturarbetare som har sökt tjänsten kritiserar Social- och hälsovårdsministeriet för vissa av de begränsningar som införts under coronaepidemin.
"Jag upplever det som min trista plikt att söka tjänsten. Det förefaller som om Social- och hälsovårdsministeriet är ute och cyklar vad gäller den strategiska planeringen för kulturfältet", säger Jussi Sorjanen, konstnärlig chef för Teater Viirus.
"De ekonomiska förlusterna för kulturbranschen handlar om miljarder och ökar med 1,5 miljoner euro per vecka. Tilltron till ministeriet, regeringen och regionförvaltningsverken är borta."
Enligt Aino Kivi har flera europeiska länder värnat om sina medborgares rätt att ta del av kultur medan man i Finland gått in för att reglera kulturlivet så att det påminner om en absurd ceremoni där man försöker kväva coronaviruset genom att förstöra kulturlivet.
Kulturproffsens intresse för tjänsten kan uppfattas som ett skämt. Scenografen Antti Mattila säger att alla inser att kulturfältets aktörer är utleda på den nuvarande situationen.
"Jag ser ansökningarna som ett elegant sätt att påminna om att det inte är likgiltigt vem som innehar ledande befattningar", säger Mattila.

ANDRA LÄSER