Vi behöver det mänskliga intellektet, för vi kommer aldrig att lösa globala problem genom att trycka på en knapp

"Den artificiella intelligensen tjänar inte till något om vi inte vårdar odlandet av den analoga intelligensen."

21.11.2021 21:15
Det sägs ofta att krig föder innovationer i snabbare takt. En kris tar bort trögheten och det motstånd som ett bekvämt liv ofta för med sig. Pandemin har också varit ett undantagstillstånd som haft liknande effekter. Det digitala språnget blev verklighet nästan över en natt, när vi fick lära oss att sitta på distansmöten i stället för att resa till våra möten, seminarier och konferenser. Resorna blir säkert färre även i framtiden, vilket är ett konkret och positivt resultat där digitala lösningar hjälper i skiftet mot en grönare ekonomi.
Inom mitt eget skrå, akademiker och forskare, har man ju ofta konstaterat det paradoxala i att tala för hållbarhet, men samtidigt flyga klart mera än medeltalet. En kollega i Danmark började redan före pandemin poängtera att vi bör ta detta på allvar och inte resa så mycket. Ingen lyssnade och de flesta av oss andra tyckte nog att distansmöten var lite jobbiga. Men inte mera, utan nu är hållbarhetstanken på ett helt annat sätt närvarande även i praktiken.

ANDRA LÄSER