Vi behöver det mänskliga intellektet, för vi kommer aldrig att lösa globala problem genom att trycka på en knapp

"Den artificiella intelligensen tjänar inte till något om vi inte vårdar odlandet av den analoga intelligensen."

I dagPeter Stadius
21.11.2021 21:15
Det sägs ofta att krig föder innovationer i snabbare takt. En kris tar bort trögheten och det motstånd som ett bekvämt liv ofta för med sig. Pandemin har också varit ett undantagstillstånd som haft liknande effekter. Det digitala språnget blev verklighet nästan över en natt, när vi fick lära oss att sitta på distansmöten i stället för att resa till våra möten, seminarier och konferenser. Resorna blir säkert färre även i framtiden, vilket är ett konkret och positivt resultat där digitala lösningar hjälper i skiftet mot en grönare ekonomi.

ANDRA LÄSER