Justitiekanslern kräver skärpning av ministeriet: Mer öppenhet behövs om coronabesluten

Det finns rum för förbättring vad gäller öppenheten kring landets coronabeslut, anser justitiekansler Tuomas Pöysti. Han ger Social- och hälsovårdsministeriet drygt fyra månader att meddela om hur man ska nå mer transparens framöver.

Justitiekansler Tuomas Pöysti betonar vikten av öppenhet för att medborgare ska acceptera coronabesluten. Arkivbild.
21.12.2021 13:36 UPPDATERAD 21.12.2021 14:00
Justitiekansler Tuomas Pöysti uppmanar Social- och hälsovårdsministeriet att förbättra öppenheten kring de beslut som fattas beträffande coronaepidemin.
Pöysti har på eget initiativ utrett hur väl ministeriet följer kravet på öppenhet i myndigheternas verksamhet och skyldigheten att producera och sprida information.
Justitiekanslern slår fast att det finns rum för förbättring. Enligt Pöysti måste besluten som gäller coronaepidemin vara öppna och välmotiverade för att befolkningen ska acceptera dem.
"Betydelsen av förtroende framhävs i samband med pandemin i och med att den väcker oro och rädsla", skriver Pöysti i sitt avgörande.
Han betonar också att öppna motiveringar och information om givna och kommande beslut är viktigt för att upprätthålla förtroendet för myndigheterna och samhällets funktion.
Därtill fäste Pöysti i sin utredning uppmärksamhet vid mediernas centrala roll för att möjliggöra öppenheten. Han betonar i avgörandet att tillräckligt effektiv och snabb betjäning av medierna och forskarsamhället leder till att principerna och värderingarna i grundlagen och offentlighetslagen uppfylls.
Justitiekansler Pöysti ger ministeriet tid fram till slutet av april att meddela hur man kommer att förbättra insynen vad gäller coronabesluten. Dessutom har han bett Institutet för hälsa och välfärd att inom samma tidsram komma med en rapport över hur institutet ser till att uppfylla sin lagstadgade skyldighet att producera och sprida information.

ANDRA LÄSER