Är det konstigt att höja biljettpriserna vid miljonförlust?

Ingen har lovat en enda cent i statsstöd för nästa år.

30.10.2020 11:35
HBL (29.10) rubriksatte sin artikel om HRT:s prisförändringar med ordet ”konstigt”, ett citat av De grönas Amanda Pasanen. Om vi ser på fakta – att HRT gör en förlust i hundramiljonersklassen – tycker jag att beslutet hellre kan kategoriseras som ”ansvarsfullt”.
Trafikminister Timo Harakka har i en tweet efter beslutet kommenterat det som misslyckat. Jag ber respektfullt att få tacka ministern för det stöd hela vår regering har visat för kollektivtrafiken under pågående år, då man i ett tidigt skede beviljade kollektivtrafiken 100 miljoner euro i stöd. Över hälften kom HRT tillgodo. I oktober aviserades ett nytt stödpaket för att täcka detta års förluster. I skrivande stund är det oklart hur stor andel tillfaller huvudstadsregionen.
HRT:s beslut om biljettpriserna gäller nästa år, 2021. Man räknar med att biljettintäkterna är kring 130 miljoner euro mindre än i fjol. Efter en rejäl höjning av kommunandelarna kommer HRT:s underskott trots det att vara kring 80 miljoner euro. Ingen har lovat en enda cent i statsstöd för nästa år. Min förhoppning står till att staten gör det, men det är inget vi kunnat räkna med då vi fattade beslutet.
Sedan en precisering om beslutsfattandet: Både vänstern och De gröna föreslog att ärendet skulle återremitteras, det vill säga tas upp på nytt senare med annat innehåll. Den borgerliga gruppen var dock färdig att fatta beslut under tisdagens möte och röstade för fortsatt behandling. Jag ansåg att alla fakta redan fanns tillgängliga och att frågorna de andra grupperna ville utreda redan var besvarade. Under den fortsatta behandlingen motsatte sig ingen förslaget. Tekniskt sett var prisbeslutet alltså enhälligt.

Kristian Rehnström,

styrelsemedlem (SFP), HRT

ANDRA LÄSER