Riksdagen har inlett höstsessionen

Budgetfrågor står högt på agendan i riksdagen denna höst. Dessutom vill talmannen Anu Vehviläinen (C) börja utreda en ändring av grundlagen som skulle få ett slut på debatterna i plenisalen om riksdagsledamöters personliga juridiska ärenden.

Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) betonar att Riksdagshuset även framöver ska vara en plats för fysiska möten. Arkivbild.

En händelserik höst inleds i riksdagen på tisdagen.

Riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) mötte medierna genast på tisdagsförmiddagen. Ännu skedde mötet på distans men även i riksdagen är begränsningarna nu inne på målrakan.

Genast under höstsessionens första dag samlas riksdagen till ett första plenum, där bland annat den omdebatterade tvåmetersregeln behandlas. Regeringen överlämnade ett lagförslag om att ändra smittskyddslagens temporära paragraf 58 d, och därmed slopa tvåmetersregeln, i söndags.

I måndags godkände regeringen även landets hybridstrategi för hur samhället ska öppna upp igen efter coronaepidemin. Kärnan i strategin är att öppna samhället helt då 80 procent av befolkningen är fullt vaccinerad.

– Strategin intresserar oss här i huset också, och så klart hela samhället i stort. Det är i förväntansfulla stämningar vi nu arbetar framåt. Det är viktigt att vi återgår till det normala så fort som möjligt, även i riksdagen, sade Vehviläinen.

Riksdagens egna exitstrategi är ännu inte officiellt godkänd, men enligt planen kommer man att arbeta under begränsade förhållanden fram till vecka 40. Därefter är det tänkt att såväl riksdagsledamöter som medier ska få börja mötas i Riksdagshusets salar igen.

Landets största debattarena

Enligt Vehviläinen har coronaepidemin med sina begränsningar också gett många lärdomar. En av dem är att distansarbete även kan förenkla det vardagliga arbetet.

– Vi kommer inte helt att lämna distansarbetet bakom oss. Redan i dag ska vi under talmanskonferensen behandla en ändring av arbetsordningen.

Enligt Vehviläinen är tanken att utskotten i högre grad framöver ska kunna jobba på distans, exempelvis genom att höra sakkunniga enbart via skärm.

Hon betonade ändå att detta inte innebär att riksdagsledamöterna slutar ta sig till Arkadiabacken.

– Även om vi i högre grad tagit i användning olika tekniska lösningar så vill jag påminna om riksdagens fysiska roll. Riksdagens stora sal borde vara detta lands största sal för politisk debatt, sade Vehviläinen.

– Det här huset borde vara en levande arbetsgemenskap där olika partiers ledamöter, våra tjänstemän, de sakkunniga, gästerna och medierna kan mötas och utbyta åsikter.

Diskussion om Afghanistan under hösten

Utöver att riksdagen kör i gång med en remissdebatt om den omdebatterade tvåmetersregeln, står även många andra omtalade frågor på agendan den här hösten, och rentav redan under de kommande veckorna.

Regeringen har nu inlett sina budgetförhandlingar, som enligt planen ska pågå fram till onsdag.

– Budgetbehandlingen styr på många vis höstens arbete i riksdagen. Budgeten och budgetlagarna ska enligt planen överlämnas till riksdagen den 27 september, och den veckan används i sin helhet för remissdebatt om budgetförslaget.

Dessutom kommer regeringen att överlämna ett förslag till en fjärde tilläggsbudget för i år under hösten, sannolikt i slutet av oktober.

Likt tidigare år ska oppositionen även i år få lägga fram sina alternativa budgetförslag, och dessa behandlas under en hel dag i november. Ett exakt datum har ändå inte slagits fast ännu.

Vehviläinen förutspår att ett flertal interpellationer kommer att dyka upp under höstens gång. Under den akuta coronakrisen har oppositionen hållit tillbaka med interpellationerna, men sannolikt kan det bli ändring på den fronten nu, tror hon.

Trots att riksdagen haft sommaruppehåll sedan slutet av juni samlades ledamöterna kvickt i slutet av augusti då regeringen föreslog att Finland skickar en soldattrupp till Afghanistan.

Enligt Vehviläinen önskade många ledamöter då att riksdagen skulle diskutera ämnet grundligare. En grundligare diskussion är nu också på kommande, lovar Vehviläinen, men datumet är ännu inte fastslaget.

Eventuell ändring av grundlagen

Ytterligare en fråga talmannen vill lyfta är huruvida riksdagsledamöters juridiska ansvar ska bli en fråga för politisk debatt i plenisalen.

Under hennes tid som talman har såväl utrikesminister Pekka Haavisto (De Gröna) som riksdagsledamot Juha Mäenpää (Sannf) varit föremål för sådan debatt.

Vehviläinen anser att det inte hör till riksdagens plenum att behandla ledamöters juridiska frågor.

– Jag ser en risk för att det juridiska och det politiska flyter samman.

Vehviläinen bekräftade att hon kommer att kalla samman justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), representanter för riksdagsgrupperna och sakkunniga i ämnet för att diskutera en möjlig ändring av grundlagen.

ANDRA LÄSER