Caroline Sundgren disputerar inom distributionskanalerna för matsvinn

När man tänker på matsvinn går tankarna ofta till butiker och bioskräp, Caroline Sundgren har forskat i vad som händer mellan raderna och hur distributionskanalerna för matsvinn fungerar.

Att matsvinn är ett problem vet alla, Caroline Sundgren tror dock att det inte är så komplicerat som man skulle kunna tro.
Efter en lång process ser Caroline Sundgren sakta men säkert slutet, ett halvt decennium har hon spenderat på att fördjupa sig inom området matsvinn i Finland.

ANDRA LÄSER