Finländska språkvetare vädjar för Akademiens ordbok

Oron för att Svenska Akademiens ordbok ska läggas ner finns också i Finland.

Svenska Akademiens ordbok har utkommit sedan slutet av 1800-talet.
10.12.2021 11:53 UPPDATERAD 10.12.2021 13:48
Drygt 700 språkvetare, bland dem ett flertal finländska språkvetare från Institutet för de inhemska språken, har i ett gemensamt upprop i Svenska Dagbladet uttryckt sin oro över att Svenska Akademiens ordbok (SAOB) hotas av nedläggning. Svenska Akademien har meddelat att den efter 2023 saknar medel för en planerad revidering av ordboken. Summan det handlar om är cirka 1,65 miljoner euro per år.
De som undertecknade uppropet i Svenska Dagbladet sammanfattar sin oro i tre punkter: man vill inte låta kompetensen hos ordboksredaktionen gå förlorad, man vill att Svenska Akademiens ordbok ska fortsätta och man vill att framtida generationer ska få möjlighet att lära sig och förstå ord som bär historien.
Svenska Akademiens ordbok beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. Ordboksredaktionen har arbetat sedan slutet av 1800-talet.
Arbetet efter 2023 skulle enligt planerna ha varit att redigera de äldsta avsnitten och komplettera med ord som inte existerade när det aktuella ordboksavsnittet fanns. Sådana ord är till exempel allergi, dator och googla.
I en blogg påpekar språkvetarna Charlotta af Hällström-Reijonen, Elina Heikkilä och Maria Lehtonen Svenska Akademiens ordboks betydelse för de finländska språkvetarna, till exempel vad gäller dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål.

ANDRA LÄSER