HBL granskar: Hur vill partierna tackla miljö- och klimatfrågorna?

Skillnaderna i partiernas miljöpolitik syns i hur valprogrammen gestaltar miljökriserna och hur konkreta åtgärder de föreslår. HBL analyserar valprogrammen med hjälp av Outi Haanperä på Sitra.

Outi Haanperä vid Sitra säger att rätt få av riksdagspartierna gestaltar hur intimt sammankopplade klimatkrisen är med utarmningen av den biologiska mångfalden, och att de två ekokriserna måste lösas gemensamt.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
19.03.2023 05:02 UPPDATERAD 19.03.2023 11:39
De Gröna och Vänsterförbundet ger de två miljökriserna – klimatförändringarna och utarmningen av naturen – en central plats och hög prioritet i sina valprogram. De är också de två program som föreslår flest konkreta åtgärder för att hejda kriserna.
– Här skiljer sig de två från de andra partiernas program, säger Outi Haanperä, som leder jubileumsfonden Sitras projekt för naturen och ekonomin, när HBL ber henne hjälpa till med att analysera valprogrammens miljöbitar för att åskådliggöra skillnader mellan partierna.
SDP:s program ger klimat och miljö en nästan lika central plats som VF:s och De Grönas, men det andas inte samma brådska och är inte lika konkret. Samlingspartiets och SFP:s program tar fasta på de möjligheter en grön omställning innebär för näringslivet.

ANDRA LÄSER