Tiden hann ikapp också Maradona

Mellan 1985 och 1990 fanns det ingen i världen som kunde mäta sig med Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona var för många landsmän större än livet.
Det kändes onekligen som om Diego Armando Maradona var inne på stopptid de sista 25 åren av sitt liv. Hans leverne efter den aktiva karriären skapade rubriker som inte ens Matti Nykänen kunde matcha. Att han blev 60 år är närmast att se som ett under eller mirakel, men så hade ju Maradona, åtminstone enligt sig själv, en väldigt tät kontakt till den allsmäktige.
ANDRA LÄSER