Riksdagen går inte vidare med att legalisera eutanasi – rösterna föll 128–60

Med rösterna 128-60 beslöt riksdagen att förkasta medborgarinitiativet för eutanasi. Men initiativet bidrog till att vården i livets slutskede blir föremål för en omfattande utredning.

Det medborgarinitiativ som syftade till att få i gång en lagberedning för legalisering av eutanasi i Finland förkastades på fredagen av riksdagens majoritet.
Omröstningen föregicks av en debatt under torsdagens plenum där frågans komplexitet blev tydlig men där en samstämmighet bland riksdagens partier märktes om att frågan om vård vid livets slutskede kräver lagstiftarnas uppmärksamhet.
Social- och hälsovårdsutskottet som haft hand om behandlingen av medborgarinitiativet hade i sitt utlåtande föreslagit att initiativet förkastas men lade till en kläm om att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda lagstiftningsbehovet för vård i livets slutskede, för palliativ vård och för eutanasi. Klämmen om att starta en utredning godkändes av riksdagen.
En av initiativet starkaste förespråkare i riksdagen har varit riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) som själv tagit initiativ för införandet av eutanasi under sina år som riksdagsledamot.
I ett pressmeddelande efter omröstning säger Wallin att han är nöjd med att riksdagen gick in för att begära att statsrådet gör en utredning om behovet av lagstiftning om god vård i livets slutskede, om självbestämmanderätten samt om vård i livets slutskede och eutanasi.
– Även om det förlorande förslaget i omröstningen tydligt och klart hade förordat en lag om eutanasi är också den vinnande klämmen ett klart steg framåt i arbetet för bättre vård i livets slutskede och en värdigare död, säger Wallin i sitt pressmeddelande.
Wallin säger att han hoppas att den fortsatta diskussionen om eutanasi inte klamrar sig fast vid vilken modell man använder i Holland eller Belgien.
– Det behövs en finländsk modell som beaktar våra sätt att resonera i hälsovårdspolitiken, kulturen och gällande individens självbestämmanderätt. Flera opinionsmätningar visar att en solklar majoritet av Finlands folk och en växande andel av läkarkåren numera stöder eutanasi. Medborgarinitiativet samlade över 60.000 namn på bara fem veckor. Som lagstiftare kan vi inte sticka huvudet i sanden inför dessa trender, säger Wallin
Bakom medborgarinitiativet står de tidigare riksdagsledamöterna Esko Seppänen, Iiro Viinanen, Henrik Lax, Osmo Soininvaara och Ilkka Taipale.
ANDRA LÄSER