Mansrättsrörelsen får mer utrymme – därför talar Bard i Åbo

Ett seminarium om mäns jämställdhet i Åbo väcker debatt. I bakgrunden syns flera kopplingar till den antifeministiska mansrättsrörelsen, enligt jämställdhetsexperten Valter Vilkko.Seminariet har portats av Åbo Akademi men kommer att sändas av Yle.

Från vänster: Johan Nyman, Alexander Bard och Valter Vilkko.
Det är Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi som bjudit in artisten och författaren Alexander Bard och läraren Johan Mparmpagiannis från Sverige för att tala om jämställdhet under ett seminarium på den internationella mansdagen, den 19 november. Seminariet skulle till en början ordnas i Åbo Akademis lokaler, men portades efter protester från personal och studerande.
Bard går i täten för en ny mansrörelse i Sverige och har bland annat gjort sig känd för att ha ifrågasatt kvinnor som vittnat om sexuella övergrepp och kallat andra för bitch och hora. Den andre debattören, Mparmpagiannis, har för sin del hyllats av den förre för sin kritik av metoo-rörelsen.
– Upplägget för seminariet är väldigt skevt och vinklat. Seminariet inleds med The Red Pill, den mest kultförklarade filmen inom the men's rights movement, en film som de flesta feminister anser ger en oseriös, vinklad och osann bild av verkligheten. Efter det följer något man kallar en paneldebatt, även om de två ditresta debattörerna tycker väldigt lika och offentligt har backat upp varandra, säger Valter Vilkko, jämställdhetsstrateg och sakkunnig i jämställdhetsfrågor.
Filmen The Red Pill hyllas av många inom mansrättsrörelsen.
Vilkko har vuxit upp i Helsingfors men är bosatt i Sverige, med utsikt över debatten såväl här som där. Ett av problemen, som han ser det, är att jämställdhet ofta behandlas som en åsiktsfråga.
– Men det är det inte, det är en kunskapsfråga. Det finns massvis med rapporter, statistik och forskning kring jämställdhetsfrågor. Och självklart slår ojämställda könsroller även mot män. Man kan jämföra upplägget med till exempel klimatfrågan – vill man ha en seriös debatt om klimatförändringen bjuder man väl inte in två personer som utan faktaunderlag förnekar klimatförändringen, varav den ena dessutom har en historia av att hota och förolämpa människor.
För att förstå upplägget måste man se på sammanhanget. Och som upplägget ser ut nu knyter det an till mansrättsrörelsen, säger Vilkko. The men's rights movement (MRM) har gått i vågor sedan 1970-talet, och är en löst definierad grupp av strömningar och rörelser som har antifeminismen gemensamt. MRM ser inget strukturellt förtryck mot kvinnor, men nog en lång rad sektorer där män diskrimineras. En del av grupperingarna anses sprida hat och misogyni.
Att seminariet ordnas just nu och just med det här upplägget är kanske ingen slump, liksom inte heller psykologiprofessorn och författaren Jordan B. Petersons popularitet särskilt bland unga män. Peterson, som precis besökte Finland, har varnat för feminisering av pojkar och män och manar i sin bästsäljare till att räta på ryggen och stå på sig.
– Den här rörelsen där också Peterson är en del får mer utrymme nu. Hur stora nätverk det handlar om och hur många som attraheras är svårt att säga, men på webben och särskilt i vissa forum är de väldigt synliga, säger Vilkko.
Johan Nyman, som representerar Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi, säger att filmen som kommer att visas på seminariet belyser mäns problem och realiteter utifrån ett MRM-perspektiv, men att här också finns andra dimensioner. I en Facebookuppdatering om seminariet poserar han med filmens regissör Cassie Jaye och med den ene av debattörerna, Johan Mparmpagiannis.
– Jag vet faktiskt inte riktigt om jag kan identifiera mig själv med the men's rights movement, men andra runt omkring mig använder ofta och gärna det begreppet, och många skulle säkert definiera mig som en företrädare för MRM. Men själv talar jag alltid om jämställdhetsfrämjande ur mansperspektiv. Utifrån det perspektivet jobbar jag med de här frågorna i olika nätverk, säger Nyman.

Vilka är de viktigaste frågorna ur det perspektivet?

– Det viktigaste är att män och pojkar får bli hörda utifrån sig själva och sitt eget perspektiv, om sina konkreta utmaningar. En annan viktig sak är allt det främjande av sunda kulturer för pojkar och män som sker i det tysta, att erbjuda sunda manliga förebilder – fotbollstränaren, scoutledaren eller vem det nu kan vara. I medierna är det populärt att säga att det är dags för männen att stiga fram och ta ansvar för en sund manskultur och vara förebilder, som om män inte hade gjort det tidigare, fastän det är mycket som görs i all tysthet.

Varför har ni valt att bjuda in just Mparmpagiannis och Bard, som väcker starka känslor, till seminariet?

– Vi har bjudit in dem bägge att tala utifrån pojkars och mäns realiteter, utmaningar och problem, utgående från sådana perspektiv där vi anser att de har något att bidra med. Gällande Bard tar vi fasta på det han lyfter fram gällande vilsna unga män, och hur man kan förebygga problemen.

Är Bard, som ofta har uttryckt sig hatiskt och kränkande, rätt person att föra en nyanserad diskussion?

– Det är en alldeles rimlig fråga. Det är alltid förkastligt att uttrycka sig kränkande och opassande. Men vi har bjudit in Bard för det perspektiv där vi sett att han de facto har något att bidra med, och dessutom har vi vidtalat en mycket god moderator för att leda diskussionen, säger Nyman och syftar på Svenska Yles Bettina Sågbom.
Några debattörer utöver de nämnda har föreningen inte lyckats engagera, men Nyman tror att det ännu ska lyckas. Han försäkrar att arrangörerna vill ha med olika perspektiv – "det är hela utgångspunkten".
Men vilka är egentligen arrangörerna? Enligt Nyman består föreningen av anställda vid Åbo Akademi, under tio personer, men i övrigt har föreningen ingenting med själva akademin att göra.

Vilket är föreningens syfte?

– Att belysa jämställdhet och jämställdhetsfrågor ur olika perspektiv.

Blir det ett feministiskt perspektiv nästa gång då?

– Nej det blir inte någon debatt ur feministiskt perspektiv. Nästa gång har vi ett konkret tema som jag hoppas kunna avslöja under seminariet, och också det handlar om jämställdhet ur ett mansperspektiv.
ANDRA LÄSER