Påminnelse till studerande: Återbetala felaktigt studiestöd inom april

Studerande som under 2020 har lyft studiepenning i fler månader än vad ens årsinkomst tillåter måste betala tillbaka de felaktiga stöden under april. Betalas summan inte i tid höjs beloppet med 7,5 procent.

Senast den 30 april bör studerande betala tillbaka felaktiga studiestöd.
Studiepenning och studiestödets bostadstillägg som felaktigt betalats ut till studerande ska återbetalas inom april månad, påminner Folkpensionsanstalten.
Studerande som frivilligt betalar tillbaka den summa de felaktigt fått på grund av att de överstigit den tillåtna inkomstgränsen behöver inte betala ränta på pengarna. Om summan däremot inte har återbetalats innan månadens slut kommer Folkpensionsanstalten att höja beloppet med 7,5 procent.
De personer som får studiestöd kan själva i tjänsten MittFpa kontrollera de preliminära uppgifterna om vilken årsinkomst Folkpensionsanstalten beräknar att man hade under 2020.
Om det visar sig att man lyft studiepenning i fler månader än vad ens årsinkomst tillåter kan stödet betalas tillbaka direkt på nätet. Det är också möjligt att skriva ut uppgifterna och betala summan via sin nätbank under månadens gång.
Folkpensionsanstalten meddelar automatiskt Skatteförvaltningen om de återbetalningar som görs under mars och april. Studerande behöver därmed inte själva kontakta Skatteförvaltningen för att meddela om ändringar i deras skattedeklaration.
ANDRA LÄSER