SFV och förtroendekapitalet

De finlandssvenska fonderna och stiftelserna har stor betydelse för bildning och kultur på svenska. Därför är det viktigt att de är trovärdiga och förvaltas klokt.

I det här huset finns bostaden som SFV renoverar.
HBL:s artikel i lördags om att Svenska folkskolans vänner (SFV) renoverar och bygger till en bostad på nästan 300 kvadratmeter i centrala Helsingfors som ska bli kanslichefens tjänstebostad väcker debatt.
Svenska folkskolans vänner grundades 1882 bokstavligen för att stöda och grunda folkskolor, men i ett bredare perspektiv för att stöda all folkbildning på svenska.
Världen har förändrats en hel del på de 135 år som gått sedan SFV grundades. I de stadgar som gäller sedan 1971 är syftet ändå fortfarande "att främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd och andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden".
Sedan 2011 är Johan Aura kanslichef för SFV. Under hans tid har verksamheten strömlinjeformats efter den mångåriga förra kanslichefen Christoffer Grönholm, som hade ett yvigare verksamhetssätt.
År 2015 rapporterades ekonomin vara i skick. Då delades nästan 2,8 miljoner euro ut i stöd. Det motsvarar ungefär den aktuella bostadens värde. 54 procent gick till skolor, 40 procent till kultur- och bildningssträvanden. Samtidigt samarbetsförhandlade SFV och minskade sin personal med 3,5 årsverken.
SFV har präglats av stor idealism, tro på folkbildningens och den svenska kulturens betydelse. Fortfarande kallar SFV sig för en folkrörelse.
Renoveringen av den stora och centralt belägna bostaden som ska bli kanslichefens tjänstebostad är omstridd eftersom frågan är hur väl det projektet kan kombineras med SFV:s uppdrag.
Frågan är berättigad då det handlar om en allmännyttig förening som lever på att ta emot donationer och förvalta dem. Då sitter anspråkslöshet bättre än extravagans.
Transparens och öppenhet är också viktigt, både internt och externt. Renoveringen av tjänstebostaden har inte förankrats i alla SFV-organ och offentligheten kring projektet verkade ovälkommen.

ANDRA LÄSER