Längre kontrakt och förnybar energi ska sänka elpriset

Längre kontrakt med fasta priser och fler investeringar i förnybart ska få ner konsumenternas elpriser, hoppas EU-kommissionen. Men någon fullständig avknoppning av fossilgasens inverkan på elpriset blir det inte.

EU:s energikommissionär Kadri Simson presenterade förslaget på reform av elmarknaden på en presskonferens i Strasbourg.
15.03.2023 12:54 UPPDATERAD 15.03.2023 14:20
De senaste årens skenande elpriser har lett till allehanda krisåtgärder och stödinsatser runt om i Europa. Nu hoppas EU-kommissionen kunna mota framtida problem i grind, med hjälp av nya regler för hur elmarknaden ska fungera.
– I två årtionden har elmarknadens modell tjänat europeiska företag och konsumenter väl. Men de energipriser som hetsats upp av Rysslands attack mot Ukraina har visat på vissa brister, konstaterade energiansvariga kommissionären Kadri Simson på en presskonferens i Strasbourg.
De reformer som nu föreslås ska ytterligare öka investeringarna i mer förnybar energi, bland annat genom längre kontrakt och se till att sårbara konsumenter får bättre skydd, och exempelvis inte riskerar att bli helt utan el.
– Reformen siktar mot att göra energiräkningarna för konsumenter och företag mer oberoende av det kortsiktiga marknadspriset, säger Simson.
Den finska intresseorganisationen Energiindustrin är ändå oroad över de föreslagna åtgärderna i den mån de tillåter statsstöd för nya energiinvesteringar. Länderna inom EU bedriver energipolitik på olika premisser och statsstöd kan leda till att EU:s energimarknad splittras, skriver Energiindustrin i ett ställningstagande.
”Om statsstöd används på elmarknaden kan det också leda till en stödkonkurrens som utgår från nationella intressen”, säger Energiindustrins elmarknadsexpert Janne Kauppi i organisationens pressmeddelande.
Problem uppstår till exempel om Tyskland stöder vind- och solkraft, medan grannen Frankrike väljer att stödja kärnkraft. I värsta fall leder det till problem med att bygga nätförbindelser mellan länderna, tror Energiindustrin. 

Ingen frikoppling

Bland det som nu föreslås finns att alla konsumenter ska få rätt att välja elkontrakt med fast pris, få mer information om villkoren och dessutom rätt att dela den energi man själv tillverkar – exempelvis via solceller på taket – med någon annan än bara leverantören.
– Det kommer att bli lägre kostnader för konsumenterna i slutändan. Det kommer att märkas i deras plånböcker, lovade en kommissionstjänsteman på en pressgenomgång av de nya förslagen.
Energiindustrin skriver i sitt ställningstagande att ökad konkurrens är att föredra framför att öka regleringen på elmarknaden. Det behövs ny, utsläppsfri produktionskapacitet och nya typer av elavtal. Det ligger i kundernas intresse att konkurrensen ökar och att alternativen blir fler, anser organisationen.
Någon fullständig frikoppling av gasprisets inverkan på elpriserna, som önskats av vissa finns inte med i förslaget. EU-kommissionen vill inte förändra nuvarande marknadsfunktion för mycket och vill inte heller att konsumenterna ska behöva vänta i flera år på att medlemsländer och EU-parlamentet ska kunna enas om de nya reglerna.
– Vi har inte så mycket tid. Jag tror att parlamentet och ministerrådet kan hantera det här som en prioritet och att vissa delar av förslagen kan hjälpa oss redan för nästa år, säger Kadri Simson.

”Väldigt positivt”

Från EU-parlamentet får förslagen både beröm och kritik.
”Det är väldigt positivt att EU-kommissionen vill att Sydeuropas elmarknad ska bli lik den nordiska, och inte tvärt om”, anser den svenska europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) i ett uttalande.
Tyske ledamoten Michael Bloss, från den gröna partigruppen, kritiserar samtidigt de möjligheter som ges till att stötta kärnkraften.
”Förslaget är en gåva till kärnkraftsindustrin och en omfördelning från botten: från konsumenternas fickor till händerna på kärnkraftsenergibolagen”, säger Bloss i ett pressmeddelande.

EU:s energireform

EU-kommissionen har presenterat ett förslag för att förändra elmarknaden, bestående av ändringar i olika existerande EU-regler som exempelvis elförordningen och eldirektivet.
Förslagen har tre huvudmål: att öka på investeringarna i förnybar energi, att ge bättre skydd och inflytande till konsumenterna och att öka konkurrenskraften för EU:s industri.
Förslagen ska i vanlig ordning behandlas av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i ministerrådet innan de kan godkännas. Kommissionens mål är att åtminstone vissa bitar ska vara på plats redan innan nästa vinter.
Källa: Källa: EU-kommissionen.

ANDRA LÄSER