Vikingatidens kändaste runskrift vittnar om klimatångest – inte krigsbragder

Det var knappast för att skrävla om sina bragder på krigsfronten som vikingarna reste den mest berömda av sina runstenar, visar ny forskning. Snarare handlar "Sveriges svar på Eddan" om rädsla för en klimatkatastrof.

Inskriften på Rökstenen är skriven på en tidig form av fornnordiska och med en svårtolkad variant av runskrift. Nu visar det sig att berättelsen troligen handlar om solens betydelse för människan, och inte om blodiga krigsbragder.
Omkring år 800 restes den nästan fyra meter höga Rökstenen i Östergötland. Den är den kanske kändaste runstenen från vikingatiden, men också en av de mest svårtolkade, inte minst för att runinskriften på 760 tecken troligtvis är världens längsta. Efter ett tvärvetenskapligt samarbete mellan en språkvetare, en religionsvetare, en arkeolog och en runolog kan Göteborgs, Uppsala och Stockholms universitet presentera en tolkning av runstenens inskrift som kullkastar vad man hittills antagit.

ANDRA LÄSER