Migrationssamtal har brakat samman i Sverige

Socialdemokraterna och Moderaterna i Sverige blev inte överens om landets migrationspolitik.– Förhandlingarna har brakat samman, säger Moderaternas migrationspolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard. Arkivbild.
Det blir ingen bred överenskommelse om migrationspolitiken i Sverige där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. Migrationsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna körde in i väggen på måndagen.
– Det är alldeles uppenbart att Socialdemokraterna valt Miljöpartiet framför en hållbar och realistisk migrationspolitik. Det visar sig att Socialdemokraterna inte ens kan ställa sig bakom ett volymmål som innebär en minskad invandring till Sverige jämfört med i dag, säger Maria Malmer Stenergard.
Moderaterna vill ha ett volymmål för asylinvandringen. Socialdemokraterna har å sin sida föreslagit ett riktmärke för migrationspolitiken som skulle leda till färre asylsökande än i dag. Men enligt Moderaterna så når inte de migrationsförslag som Socialdemokraterna lagt fram upp till deras eget mål.
– Det visade sig att när man räknade på förslaget så skulle man få precis samma nivå på invandring till Sverige som i dag, säger Malmer Stenergard.

"Den gröna elefanten"

Malmer Stenergard är till exempel kritisk till förslaget om en humanitär skyddsgrund. Moderaterna vill också ha stramare regler för anhöriginvandring och ett system där asylinvandrare måste kvalificera sig in i de svenska välfärdssystemen.
– Vi var beredda att kompromissa för att nå en överenskommelse om en långsiktig stram politik, men det var uppenbart att Socialdemokraterna saknade vilja, säger Malmer Stenergard.
Miljöpartiet var inte med i förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna, men Malmer Stenergard anser att Socialdemokraterna i realiteten valde att "lyssna på den gröna elefanten i rummet".
Även Kristdemokraternas ledare Ebba Busch anklagar Socialdemokraterna för att driva en orealistisk politik.
– Det partiet föreslog hade inneburit ett högre tryck, att vi hade tagit emot fler asylsökande, säger hon.
– Sverige kan inte styras med den här dysfunktionella regeringen.

Löfven skyller på Moderaterna

Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och de borgerliga fördes utanför migrationskommittén där samtliga åtta riksdagspartier ingår. Hela kommittén ska åter träffas på tisdag.
Malmer Stenergard räknar med att kommitténs sekretariat då kommer att lägga fram ett förslag till migrationspolitik inför de åtta partierna.
– Vi kommer att ta ställning till de förslag som sekretariatet kommer att lägga fram på bordet i morgon och de som vill stå bakom en stramare politik kommer vi att ansluta oss till, säger hon.
Sveriges statsminister Stefan Löfven beklagar att förhandlingarna mellan partierna om migrationspolitiken brutit samman.
Enligt Löfven är det Moderaterna som satt sig på tvären och inte velat kompromissa.
"Moderaterna har hela tiden lyft in ytterligare frågor, ställt fler villkor och inte velat kompromissa i de svåra frågor som diskuterats", uppger Löfven i en skriftlig kommentar.

Nöjd med Centerpartiet och Liberalerna

Löfven uppger att Liberalerna och Centerpartiet "bidragit konstruktivt i förhandlingarna, tagit ansvar och försökt hitta lösningar."
Socialdemokraterna vill, inom ramen för hela migrationskommittén, "ha fortsatta förhandlingar med de partier som är intresserade av det". Det innebär att dörren öppnas åter för Miljöpartiet.
Likt Löfven lägger även Centerns vikarierande partiledare Anders W Jonsson skulden på Moderaterna.
– Det är framförallt Moderaterna som inte har varit beredda att flytta på sig, säger han.
Jonsson är framförallt kritisk mot Moderaternas förslag på volymmål och på stramare regler för familjeåterförening. Att halvera asylmottagandet är inte acceptabelt för Centerpartiet, uppger han.
– Då går det inte att komma vidare, säger Jonsson.
Liberalernas migrationspolitiska talesperson Fredrik Malm beklagar att försöken till en bred överenskommelse med både Socialdemokraterna och Moderaterna sprack och anser att det är dåligt för Sverige.
Migrationskommittén har ett sista möte den 23 juli. Tanken är då att det ska finnas ett majoritetsförslag på en migrationspolitik för Sverige. Kommitténs betänkande ska presenteras den 15 augusti.
ANDRA LÄSER