Samspelet mellan människor och robotar den största utmaningen just nu

Fördomarna mot robotar och automatisering är utbredda. På Europas viktigaste konferens om robotik anser man att detta är väldigt tråkigt. Robotiseringen är fortfarande i början, men erbjuder enormt med möjligheter.

Judith Viladomat förevisar serviceroboten Tiago, som kan hjälpa äldre personer att bo kvar hemma längre.
Nästan tusen robotikexperter från hela världen deltar i European Robotics Forum 2018 på Tammerforshuset i Tammerfors denna vecka. Konferensen ordnas årligen i olika europeiska städer och deltagarna är i huvudsak företagare och forskare som jobbar med robotutveckling.
Programmet på konferensen består av produktpresentationer, workshopar, föreläsningar och paneldiskussioner. Några av konferensens teman är bland annat industri, hälsovård, logistik, systemdesign, säkerhet och utbildning.
Konferensen är avsedd för specialister men robotik och automatisering är något som berör alla. Konsultbolaget McKinsey uppskattade nyligen att upp till 1,2 miljarder jobb kan automatiseras med existerande teknologier.
Jyrki Latokartano är projektchef på Tammerfors tekniska universitet och ordförande för Finlands robotikförening. Föreningen fokuserar i huvudsak på industriella robotar.
–  Det intressanta just nu är samarbetet mellan människor och robotar. Robotar är starka och uthålliga men det finns uppgifter som de inte klarar av på egen hand, till exempel problemlösning. Där behövs människan, säger Latokartano.
För närvarande är samarbetet mellan människor och robotar begränsat. I industriella sammanhang är robotar inlåsta i burar av säkerhetsskäl. Industriella robotar är inte medvetna om sin omgivning, vilket kan leda till personskador om man kommer för nära.
Enligt Latokartano ligger fokus nu på att skapa industriella robotar som kan fungera som assistenter för mänskliga ingenjörer. Han är inte oroad över att robotarna ska ersätta människan.
–  Det huvudsakliga målet för automationen är att minska den mänskliga arbetsinsatsen, men i allmänhet leder det inte till färre arbetsplatser utan annorlunda arbetsuppgifter, säger Latokartano.

Vårdrobotar förbättrar vården

Marketta Niemelä, specialforskare på Teknologiska forskningscentralen (VTT), är inne på samma spår. Hennes specialområde är servicerobotar, närmare bestämt vårdrobotar.
–  Utmaningen är att få människor och robotar att jobba ihop så att arbetet löper bättre och produktiviteten ökar. Därtill ska alla vara nöjda och kostnaderna hållas rimliga, säger Niemelä.
Enligt henne kommer vårdrobotarna i första hand att ta över sådana enkla uppgifter som är ett slöseri av vårdarnas yrkeskunskap, till exempel att transportera saker. Med saker syftas på allt från mediciner till mat eller smutstvätt.
Genom att överlåta en del av arbetet åt robotar kan vårdarna koncentrera sig på det väsentliga, vilket är att möta patienter. Det kommer att öka produktiviteten.
Orsaken att robotarna tilldelas de enklaste uppgifterna är att det är de enda de tills vidare klarar av. För en servicerobot är det en utmaning att agera i en mänsklig miljö. Den måste känna igen sin omgivning, undvika hinder och kunna kommunicera med människor.
–  Servicerobotar måste klara av växlande, oförutsägbara miljöer. De rör sig mitt ibland människor och då är säkerhet av högsta prioritet, säger Niemelä.

Kostar som en bil

I Tammerfors presenteras en mängd olika robotar. En stor del av robotarna är avsedda för vetenskaplig forskning, men bland dem ryms även industrirobotar och vårdrobotar.
Judith Viladomat representerar bolaget PAL Robotics, som är baserat i Barcelona. Bolaget har utvecklat en vårdrobot som för närvarande testas på äldreboenden i Storbritannien, Polen och Grekland.
–  Målet är att Tiago ska kunna assistera äldre personer hemma. Den kan stöda de dagliga rutinerna och förlänga den tid som personen kan bo hemma med upp till två år, säger Viladomat.
Roboten kan bland annat lägga upp mediciner, hämta prylar, knäppa på ljusen, mäta feber och öppna dörrar. Den har en arm och diverse sensorer som hjälper den att navigera.
–  Vi uppskattar att den här roboten kan finnas på marknaden om fem år. Då kommer den att kosta ungefär lika mycket som en bil, vilket innebär att många människor kommer att ha råd med den, säger Viladomat.

Barn och pensionärer fördomsfria

Många av robotarna som presenteras på konferensen är rätt enkla jämfört med dem som presenterats i populärkulturens fantasier. Teknologin utvecklas ändå med rasande fart och om tio år kommer situationen att se helt annorlunda ut.
Flera av företagen som presenterar sina produkter på konferensen jobbar till exempel med att utveckla robotiska händer. Fördelen med robotiska händer framom gripklor är att roboten då kan använda alla sådana verktyg som är skapade för människorna.
Men den verkligt stora utmaningen handlar ändå om fördomar. För att robotarna ska kunna introduceras på arbetsplatser och i samhället måste de accepteras av människorna.
–  Barn och pensionärer är rätt fördomsfria när det gäller robotar, men medelålders människor är mer skeptiska. För många handlar det om huruvida man upplever att roboten är nyttig, säger Marketta Niemelä.
Jyrki Latokartano tror att acceptansen kommer att öka i takt med att robotarna blir allt duktigare på att klara av diverse uppgifter.
–  När människor förstår vad robotar kan användas till kommer negativa attityder att förändras till positiva, säger Latokartano.
ANDRA LÄSER