Gick inte som på Strömsö när grunden för pylon skulle byggas

Dykare ska ta sig ned för att undersöka vad som gick fel under en av de blivande Kronbroarna i  Helsingfors.

Här lyfts ett mellanstöd på plats på Kronbergsbron. Arbetet med byggnadsgrunden pågick på ett annat ställe på brobygget.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
27.09.2022 20:41
Bygget av Kronbergsbron, den längsta av de tre Kronbroarna, har stött på ett oväntat problem under vattnet. När man arbetat med byggnadsgrunden för pylonen har mer berg än väntat lossnat från havsbottnen.
En pylon är en pelare som stöttar en bro. Grunden ligger på elva meters djup.
Nu måste byggarbetarna och ingenjörerna göra extra jobb. Bergsmassorna behöver forslas bort, en noggrann utredning ska göras samtidigt som en större mängd betong kommer att gå åt.
Varför mer berg än tänkt har lossnat kan Ville Alajoki, projektledare för Kronbroarnas spårväg, inte svara på ännu.

Betyder det här att kostnaderna för Kronbroarna kommer att öka eller att byggandet drar ut på tiden?

– Inte heller det kan jag svara på i det här skedet, men vi har en riskreserv. Alla oförutsägbara händelser leder inte nödvändigtvis till att kostnaderna stiger.
Han hänvisar till att resultatet från utredningen först måste bli klar.
Schaktningen på havsbottnen gjordes i våras. Sedan var det paus i några månader eftersom man inte får bygga medan fåglarna häckar. Under den tid som havsöringen vandrar är det också begränsningar för byggande som bullrar under vatten. Men den fredade tiden upphör i början av oktober.
– När de nu upphör kan vi ta oss ner i vattnet för att undersöka.
Man använder sig av bland annat dykare för att göra utredningen.
Samtidigt fortsätter byggandet av bron i höst. Bland annat ska mellanstöden byggas och stålkonstruktionen i däcket på bron ska tryckas på plats.

ANDRA LÄSER