Över 600 män begick självmord i fjol – nytt program ska effektiva den förebyggande vården

2018 begicks 810 självmord i Finland, varav över 600 av män. Ett nytt program ska hjälpa personer med självmordstankar.

Över 600 män begick självmord i Finland förra året. Motsvarande siffra för kvinnor är knappa 200.
I Finland begicks det 810 självmord under 2018. Hela 618 av dem begicks av män. Medelåldern bland de män som begick självmord var 48 år. Kvinnornas medelålder var något högre, 50 år.
Självmordssiffran sjönk med 14 stycken jämfört med året innan.
Enligt organisationen Psykisk hälsa Finland (Mieli) har antalet självmord sjunkit stadigt sedan år 1990. Undantaget är åren 2016 och 2017 när siffran steg en aning, men ökningen stannade år 2018.
– Nästa år kommer ett nytt självmordsförebyggande program att inledas för att fokusera på effektivare förebyggande vård i Finland, säger Outi Ruishalme vid Mieli i ett pressmeddelande.
I programmet ska man fokusera på att stärka mentala färdigheter och interaktion.
– Enligt forskning förebyggs självmord genom samtalshjälp vid krissituationer i livet.
Personer som är i riskozonen för självmord behöver riktat stöd, säger man vid Mieli. I riskgruppen finns personer som tidigare försökt begå självmord, närstående till personer som begått självmord och personer med psykisk ohälsa.
– Vi behöver mer systematiskt insamlad statistik om självmord och självmordsförsök i Finland för att stödja den förebyggande verksamheten, säger Ruishalme.
Programmet som startar i början på 2020 är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa för åren 2019–2030.
ANDRA LÄSER